2021-05-04 Skanska renoverar över 200 lägenheter i Karlskrona https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/93970685f0b1fabd_org.jpg

Skanska renoverar över 200 lägenheter i Karlskrona

Bild: Karlskronahem/Skanska
Bild: Karlskronahem/Skanska
Bostad

Skanska har slutit avtal med AB Karlskronahem om stambyte och renovering av över 200 lägenheter i bostadsområdet Kungsmarken i Karlskrona. Avtalet är värt cirka 146 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet innebär även markarbeten samt iordningställande av nya fläktrum i vad som är Karlskronahems största renoveringsprojekt hittills.

Karlskronahems hus i Kungsmarken uppfördes på 1960-talet som en del av det så kallade miljonprogrammet. När det nu är dags för renovering och stambyte sker samtidigt en omfattande upprustning av hela området. Tillsammans gör Karlskronahem och Skanska en samlad satsning för att erbjuda ett bra boende i ytterligare femtio år.

Totalt innehåller sexvåningshuset i Kungsmarken 212 lägenheter som nu uppgraderas till mer hållbar och energieffektiv standard med bättre ventilation och individuell mätning av vattenförbrukning. Därtill kommer husen att förberedas för användning av solceller.

Renoveringen utförs av Skanska Direkt AB som är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad som specialitet.

Avtalet är värt cirka 146 miljoner kronor. Renoveringsarbetena påbörjas inom kort och arbetena ska vara färdiga i maj 2025.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!