2017-04-11 Arlafabrik rivs till förmån för tvåtusen lägenheter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/02/gbg.jpg

Arlafabrik rivs till förmån för tvåtusen lägenheter

Bostad

Nu går startskottet för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser i Göteborg.

Den gamla Arlafabriken i Kallebäck rivs och kommer att ge plats för upp till cirka 2 000 lägenheter i olika upplåtelseformer.

Förutom bostäder i blandstadsmiljö med verksamheter i bottenvåningar, planeras det även för verksamhetslokaler på cirka 20 000 kvadratmeter och två förskolor. Kallebäcks Terrasser är en del i Göteborgs Jubileumssatsning och cirka 800 av de 2 000 lägenheterna i området ska stå färdiga till stadens 400-års jubileum 2021.

– När rivningen nu påbörjas går startskottet för utvecklingen av Kallebäcks Terrasser med närhet till såväl Delsjöns naturområde som city, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelse och naturen i sig bidrar till. Här kommer berget, naturen, barnen och cyklarna stå i centrum för utvecklingen. I de parallella uppdrag som har genomförts presenterade Nyréns arkitektkontor det vinnande förslaget till strukturplan för området.

– Nu pågår ett intensivt detaljplanarbete för området. Vår förhoppning är att börja bygga så snart det är möjligt och vara igång med produktionen i slutet av 2017. Det är ett stort område som vi kommer att utveckla etappvis. Målet är att cirka 800 lägenheter i området ska stå klara till år 2021, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Wallenstam förvärvade fastigheten hösten 2013 och i slutet av 2014 avvecklade Arla Foods sin produktion på plats. Sedan dess har en rad utredningar ägt rum för att möjliggöra genomförandet. Rivningsarbetet startar inom kort och beräknas pågå under hela 2016.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!