Byggindustrin Bostad
1 min lästid

JM köper i Gamlestaden

14:e oktober 2015, 13:51
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

JM förvärvar mark för bostäder i Gamlestadens fabriker, Göteborg. Avtalet är tecknat med Platzer om förvärv av mark för 280 byggrätter. Produktionsstart är planerad till slutet av 2018. Affären uppgår till cirka 150 mkr. Tillträde och betalning beräknad till första kvartalet 2018.

Kvarteret är centralt beläget inom fastigheten Olskroken 18:7, mer känt som Gamlestadens fabriker. Kvarteret bedöms innehålla 280 bostäder med inslag av lokaler för butiker, handel och restauranger i bottenplan. I dag finns inom det 60 000 kvadratmeter stora området cirka 62 000 kvadratmeter lokaler. I den omedelbara närheten kommer knutpunkten för spårvagn och pendeltåg vid Gamlestads torg att finnas. JM kommer tillsammans med Platzer Fastigheter AB att utveckla Gamlestadens fabriker och skapa en attraktiv och hållbar stadsdel i en historisk miljö i centralt läge. Framtagandet av en ny detaljplan för området befinner sig i samrådsskede. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Platzer utveckla Gamlestadens fabriker och ser stora möjligheter att skapa en attraktiv och levande stadsdel i detta centralt belägna område med befintlig bebyggelse med anor från industrialismens framväxt i Göteborg, säger Martin Svahn, regionchef på JM region väst.

#jm ab #jm entreprenad #platzer
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0