2021-03-23 Stort byggprojekt på gång i Malmö https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/ejc6cnr957x8xz1rbrft.jpg

Stort byggprojekt på gång i Malmö

Bild: Malmö stad
Bild: Malmö stad
Bostad
Kontor

Malmö stads tekniska nämnd beslutade på tisdagen att godkänna fyra nya avtal i området Hyllieäng, söder om Hylliebadet, som tillsammans ger möjlighet till drygt 400 nya bostäder och cirka 10 000 kvadratmeter bruttoyta kontor.

Fastighets- och gatukontoret har tecknat avtal med Ikano, NCC, Trianon och MKB i området.

– Det är ett mycket högt byggtempo i Hyllie och de här nya avtalen gör det möjligt att skapa ännu fler bostäder och arbetsplatser i området. Hyllie är ett mycket attraktivt område med sina utmärkta kommunikationsmöjligheter och sitt breda utbud av handel, kommunal service och gröna områden, säger Christina Andréasson, sektionschef för exploateringsenheten på Malmö stad.

Det beslutades om att godkänna ett markanvisningsavtal till Ikano för fastigheten Badringen 1 i Malmö. Här ska det byggas bostadshus som kommer att omfatta cirka 125 lägenheter i bostadsrätt- och/eller hyresrättsform samt med lokal i bottenplan. Man godkände förslaget om gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

Det beslutades även om att godkänna ett markanvisningsavtal till Malmö kommunala bostadsbolag, MKB för fastigheten Badskon 2. MKB ska bygga bostadshus som omfattar cirka 30 hyresrättslägenheter. Även här godkändes en gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

För fastigheten Cyklopet 1 fattades det beslut om att förlänga markanvisningsavtalet till NCC som kommer att bygga kontorshus om cirka 10 000 kvadratmeter BTA samt lokal i bottenplan.

Fastigheten Badmössan 1 såldes till Trianon i Malmö som ska bygga bostadshus som omfattar cirka 80 hyresrättslägenheter samt lokal i bottenplan. Även här godkändes en gemensam överenskommelse om social hållbarhet.

Förutom dessa fem avtal som godkändes idag så beslutade Tekniska nämnden att godkänna tre nya avtal i Hyllie under förra nämndssammanträdet. Badskon 1 i området Hyllieäng (söder om badhuset) såldes till JM som ska bygga 56 bostadsrätter. Fastigheten Magne 1 i området Hyllie allé såldes till MKB som ska bygga 105 hyresrätter, varav 30 av dem i formen kooperativ hyresrätt, samt två lokaler i bottenplan, och byggnadsskyldigheten för fastigheten Hemvistet 2, ägd av Peab (Annehem), i området Dungen förlängdes.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!