Bostad
2 min lästid

SBI kommenterar regeringsförklaringen

3:e oktober 2014, 09:38
SBI kommenterar regeringsförklaringen
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

– Nu är den nya regeringen utsedd. Vi förväntar oss och hoppas på kreativa samtal där vi kan förverkliga valrörelsens ambitioner på ett ökat bostads- och infrastrukturbyggande. Det är en grundförutsättning för att skapa välfärd i Sverige. Byggindustrins omsättning motsvarar 8 procent av BNP och vi sysselsätter över 300 000 personer. Tillsammans skapar vi inte bara bestående byggnader och infrastruktur utan även förutsättningar för ett fungerande samhälle, säger Ola Månsson , vd Sveriges Byggindustrier.

Bostäder och infrastruktur

– Vi välkomnar Mehmet Kaplan som bostads- och stadsutvecklingsminsister. Behovet av fler bostäder är en av de stora samhällsutmaningarna vi står inför. De 250 000 bostäder som utlovades skulle förbättra bostadsmarknadens funktion och vi deltar gärna i en diskussion kring lämpliga vägar för att nå detta mål säger Björn Wellhagen , näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier.

– Vi är positiva till den uttalade satsningen på infrastruktur och bostadsbyggande och är övertygade om att synergier uppstår om vi betraktar infrastruktur- och bostadsinvesteringar som en helhet. Vi ser fram emot en dialog kring alternativa finansieringsformer för framtida infrastruktur och vi diskuterar gärna det framtida underhållet av järnvägen. Vi välkomnar Anna Johansson som ny infrastrukturminister och ser fram emot ett gott samarbete, säger Lars Redtzer , ansvarig infrastruktur Sveriges Byggindustrier.

En sund byggbransch

– Vi hoppas att regeringen fortsätter det viktiga arbetet med att motverka svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Sveriges Byggindustrier har föreslagit lag om närvaroliggare, arbetsgivaruppgift på individnivå samt en anmälningsplikt till Skatteverket för alla företag. Av erfarenhet vet vi att dessa förslag gör skillnad och vi står alltid redo att presentera våra förslag och erfarenheter, säger Peter Löfgren , utvecklingschef Sveriges Byggindustrier.

Energi och miljö

– Vi är positiva till regeringens ambition att ge företagen långsiktiga spelregler för klimatarbetet. Det är också bra att regeringen vill arbeta tillsammans med respektive bransch för att utveckla system för exempelvis energieffektivisering. Däremot är vi bekymrade över att regeringen vill införa ett nytt stöd till kommunernas klimatarbete eftersom det finns risk att det blir någon form av investeringsstöd till klimatinvesteringar. Vi har sett det förut och även om intentionen är god har byggbranschen dåliga erfarenheter av investeringsstöd. De leder till en ryckig byggmarknad, ökade kostnader och öppnar upp för oseriösa aktörer, säger Maria Brogren , miljö- och energichef Sveriges Byggindustrier

#regeringsförklaringen #svenska byggindustrier
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0