2021-02-16 Klart: Detaljplan klubbad för 1 600 lägenheter i Kista https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/Joakim-Larsson-M-scaled-1.jpg

Klart: Detaljplan klubbad för 1 600 lägenheter i Kista

Joakim Larsson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Joakim Larsson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck
Bostad

På måndagen klubbades detaljplanen för 1 600 nya bostäder, en centrumanläggning och en ny skola i det nya området Kista Äng, norr om Stockholm.

”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en blandad stadsdel där bostäder, publika lokaler, offentliga platser och skola tillsammans bygger en levande stadsmiljö för boende och besökare i Kista”, skriver staden i ett pressmeddelande.

 – Stockholm stad har ambitiösa bostadsmål som innebär att 140 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. Det här planförslaget innebär ett väsentligt tillskott om 1 600 nya bostäder med varierad upplåtelseform, säger Joakim Larsson (M), ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

 – Kista är i dag utpekat som en stadsdel med stor utvecklingspotential. Genom planförslaget tillkommer nya torg som ger en trevlig stadsmiljö, publika bottenvåningar, en stadspark samt en F-6 skola för 630 elever och tolv förskoleavdelningar. Särskild vikt ska läggas vid gestaltningen av den nya stadsdelen, vilket är angeläget då arkitekturen ska möta visionen om Kista Science city. Det nya bostadsområdet har dessutom goda förbindelser och ett nära läge till service, rekreation och Kista Galleria. Jag är övertygad om att det här planförslaget kommer att skapa stora värden för närboende och framtida nyinflyttade, säger Joakim Larsson.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!