2021-01-21 AF Gruppen och Kynningsrud utvecklar nytt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/5b417b7f-1e2e-4afb-bac3-332fab6b16e5-1.jpg

AF Gruppen och Kynningsrud utvecklar nytt

På den gamla Växthustomten i Floda utanför Göteborg planeras för 200 till 300 nya bostäder. Inspirationsbild: Dreem Arkitekter.
På den gamla Växthustomten i Floda utanför Göteborg planeras för 200 till 300 nya bostäder. Inspirationsbild: Dreem Arkitekter.
Bostad

AF och Kynningsrud har förvärvat mark i Floda för att tillsammans utveckla 200-300 nya bostäder. Kommunen har lämnat positivt planbesked och arbetet med detaljplan för projektet kan starta.

– Vi ser redan ett stort intresse från boende i Floda och ett ökande intresse från unga familjer i Göteborgsområdet att flytta till Floda, där de kan hitta en bostad till rimligt pris och fortfarande ha nära till jobbet i Göteborg, säger Hans Östling, regionchef i AF Projektutveckling.

De nya bostäderna byggs på den s k Växthustomten strax söder om Floda centrum, nära service, kommunikationer och vacker natur.

– Bostadsområdet får bekvämt gångavstånd till Floda centrum med sitt serviceutbud och sin pendeltågstation. Det ligger också i direkt anslutning till fina strövområden utmed Sävelången och bort mot Nääs slott. Här kommer man bo bra och bekvämt, säger Olof Olausson, vd för Kynningsrud Bostäder.

Det 27 000 kvm stora området, där man tidigare bedrivit blomsterodling i växthus, har förvärvats av AF Projektutveckling och Kynningsrud Bostäder, som ska utveckla och bebygga området. Nu påbörjas planeringen av de nya bostäderna tillsammans med Lerums kommun och övriga intressenter.

– Det är ett mycket intressant område som ligger strategiskt bra till i Floda. Kommunen har lämnat ett positivt planbesked och ser stora möjligheter för bostadsutveckling. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och önskar Kynningsrud Bostäder och AF Projektutveckling välkomna till Lerums kommun, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!