2020-09-23 Väsby utvecklas – byggare sökes för klassiska projekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/james-sullivan-.jpg

Väsby utvecklas – byggare sökes för klassiska projekt

Foto: James Sullivan
Bostad

Den första oktober påbörjas en markanvisningstävling som ska bidra med mer klassisk arkitektur till Väsby. Det framgår av ett pressmeddelande.

Upplands Väsby kommun genomför tävlingen som gäller byggandet av tre bostadskvarter inom området som kallas för detaljplan Fyrklövern, norr om Mälarvägen. Platsen avgränsas av Arkadstråket och Husarvägen. Tävlingsjuryn kommer att utse en till tre vinnare som får teckna markanvisningsavtal för varsitt kvarter inom tävlingstomten.

Folket är med och påverkar
Invånarna får i vinter möjlighet att rösta på det förslag de gillar bäst bland de tävlande. Utmaningen för dem är att välja de bidrag som bäst lever upp till visionen om att bygga i klassisk stil. Omröstningen är planerad att ske digitalt efter årsskiftet. Resultat kommer att ligga med som underlag till den bedömning som sker när det vinnande tävlingsbidraget utses.

– Väsby ska utvecklas och byggas på det sätt som Väsbyborna vill. Därför är det ett naturligt steg för oss att också låta dem vara med och påverka det eller de vinnande bidragen. Invånarnas röst kommer att bli en viktig del i den sammantagna bedömningen, säger Oskar Weinmar (M), som sitter i tävlingsjuryn, i ett pressmeddelande.

Markanvisningstävlingen planeras att pågå från oktober 2020 till mars 2021.

Fakta: Så går markanvisningstävlingen till

1 oktober – Markanvisningstävlingen startar

1 december – Intresseanmälan stängs

1-13 december – Utvärdering av inkomna förslag

14 december – Kungörelse om vilka som gått vidare till del 2

15 december-27 mars (2021) ­– Del två av tävlingen. Bearbetning av förslagen och återkoppling från juryn

Januari-februari medborgardialog där Väsbyborna röstar om sina favoriter

28 mars – sista dag för inlämning av tävlingsförslag

29 april – Juryns resultat meddelas

Maj – Markanvisningsavtal skrivs på

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!