2020-09-11 Aros satsar i Vallentuna och backar i Tyresö https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/09/aros_taby-1.jpg

Aros satsar i Vallentuna och backar i Tyresö

Aros Bostad avbryter utvecklingen av 125 byggrätter i Tyresö. Bild: Aros Bostad
Aros Bostad avbryter utvecklingen av 125 byggrätter i Tyresö. Bild: Aros Bostad
Bostad

Aros Bostadsutveckling har gjort förändringar i byggrättsportföljen genom att addera 650 byggrätter för bostäder i Vallentuna samt avbryta utvecklingen av 125 byggrätter i Tyresö.

Aros Bostad har tecknat två villkorade avtal för 650 byggrätter i Vallentuna. Tillträde beräknas ske tidigaste första kvartalet 2021. Byggrätterna gäller Bällsta 2:374 Björkesta samt Bällsta 2:16 Solgården.

Ytterligare förändringar i byggrättsportföljen har skett i och med att aktieöverlåtelseavtalen rörande fastigheterna Bävern 4 i Tyresö respektive 5 har förfallit. Avtalen tecknades i mars 2016, villkorande av att en detaljplan skulle vinna laga kraft senast 23 juni, vilket inte har skett.

”Vi har sedan tidigare en riktigt stark byggrättsportfölj och det är spännande att på sikt kunna addera ytterligare projektmöjligheter i Vallentuna där vi inte har några bostadsprojekt idag”, säger vd Magnus Andersson och fortsätter:

”Vad gäller fastigheterna i Tyresö har vi från vårt håll gjort vad vi har kunnat för att komma i mål med en detaljplan för fastigheterna. Osäkerheten i tiden för antagandet av detaljplanen gör dock att vi inte längre ser att vi har förutsättningarna att genomföra ett framgångsrikt projekt i närtid.”

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!