2019-11-13 Grönt för nya bostäder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/viksjo-bostader-smahusbebyggelse-smahus.jpg

Grönt för nya bostäder

Karta över området. Källa: Järfälla kommun
Bostad

I Viksjö planeras ny småhusbebyggelse efter avvecklingen av den gamla kraftledningen genom Järfälla under 2017-2019.

I det före detta kraftledningsstråket genom Järfälla vill kommunen nu skapa bostadsmiljöer som passar väl in i omgivande bebyggelse. Planen är en blandning av i huvudsak rad-, par- och kedjehus, och att områdets gröna karaktär ska behållas.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan planera för mer småhusbebyggelse, det har varit stort fokus på att bygga tät stad i kommunen under många år. Nu kan vi också visa på attraktiva lägen för mer småhusbebyggelse och villor, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd i ett pressmeddelande.

Långsiktigt med hög kvalitet

Ett av de första stegen i utvecklingen av de nya områdena handlar om en markanvisningstävling där bostadsutvecklare kan lämna förslag på lösningar för fyra delområden. Det påbörjas också ett arbete med nya detaljplaner där den aktuella marken ska prövas för bostadsändamål.

– Det är viktigt att vi bygger långsiktigt med hög kvalitet och god hållbarhet. Det här har varit mark som pekats ut i översiktsplanen för småskalig bebyggelse och jag är glad att vi nu kan skapa fler bostäder som smälter in i Viksjö, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!