2019-11-13 Energikraven slår hårt mot mindre småhus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/tra-och-mobelforetagen-branschorganisation-smahus.jpg

Energikraven slår hårt mot mindre småhus

Foto: Bra Hus
Bostad

Boverket har, som konsekvens av krav från EU och på uppdrag av regeringen, föreslagit ett nytt sätt att räkna på och en förändrad gräns för hur stor energianvändningen i ett hushåll får vara.

Men Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för köpare av mindre småhus, framförallt enplanshus, det menar Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen, TMF, och adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet.

Kortfattat innebär det skärpningar för hus som värms med el med cirka 10 procent för småhus och 20 procent för flerbostadshus. För hus som värms med fjärrvärme blir det lättnad på 10-20 procent för både småhus och flerbostadshus.

Tuffa krav ökar kostnader

Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen anser att Boverket underskattar produktionskostnaderna i sin konsekvensanalys. Förslaget medför att populära husmodeller måste gå över till dyrare uppvärmningssystem eller klimatskal – vilket i sin tur ger kraftigt ökade produktionskostnader som blir väldigt kännbara för enskilda konsumenter

– De senaste tio åren har produktionskostnaden för ett småhus ökat med närmare en halv miljon kronor som en effekt av allmänna regelförändringar och kommunala särkrav. Om regeringen driver igenom liggande energiförslag utan en ordentlig storleksjustering för mindre hus, riskerar ett småhus att öka kostnaderna med ytterligare 10 procent, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Enligt Anders Rosenkilde leder Boverkets förslag dock inte bara till ökade produktionskostnader för småhus utan riskerar även att helt slå ut marknaden för de minsta enplanshusen.

– Det är därför helt avgörande att förslaget kompletteras med en areakompensation så att också de minsta av småhus och mest tillgängliga enplanshusen även i framtiden kan byggas och förbli den mest ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara bostaden.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!