2019-10-01 Veidekke och Kärnhem blir ankarbyggherrar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/uppsala-kommun-storvreta-bygge.png

Veidekke och Kärnhem blir ankarbyggherrar

Södra Storvreta ligger mellan Storvreta och Fullerö hage. Källa: Uppsala kommun
Bostad
Projekt

I arbetet med att ta fram detaljplan till Södra Storvreta har nu Uppsala kommuns mark- och exploateringsutskott beslutat att tilldela Veidekke Bostad AB och Kärnhem Bostadsproduktion AB rollerna som så kallade ankarbyggherrar i Södra Storvreta.

Ankarbyggherrens roll är att bidra med sina praktiska erfarenheter under planprocessen. Byggaktörerna kommer att samarbeta med kommunen under framtagandet av den första detaljplanen för Södra Storvreta. Som gengäld har de tilldelats en option på markanvisning för cirka 100 bostäder vardera. Totalt ska 1000 bostäder byggas i området.

”Nu prövar vi ett nytt grepp där vi samarbetar med två byggaktörer”

Fem byggaktörer har utvärderats utifrån kunskap och erfarenhet av detaljplaneprocesser, hållbarhetsaspekter samt deras förmåga att skapa fler bostäder till rimliga priser.

– Nu prövar vi ett nytt grepp där vi samarbetar med två byggaktörer i framtagandet av detaljplanen för Södra Storvreta. Veidekke Bostad och Kärnhem Bostadsproduktion är två byggaktörer som arbetar med innovativa och hållbara lösningar. Deras erfarenheter kommer att hjälpa oss i processen, inte minst för att bygga bostäder till lägre kostnader, säger Erik Pelling (S), ordförande i Uppsalas kommuns mark- och exploateringsutskott, i ett pressmeddelande.

Intentionsavtalen reglerar mål och principer för samarbetet mellan kommunen och ankarbyggherren. Efter att detaljplanen för Södra Storvreta har varit på samråd ska intentionsavtalet ersättas av ett markanvisningsavtal.

Södra Storvreta ligger mellan Storvreta och Fullerö hage. Källa: Uppsala kommun. Källa: Uppsala kommun

Preliminär tidplan:

–          Hösten 2020: beslut om markanvisningsavtal

–          Våren 2021: antagen detaljplan

–          Hösten 2021: beslut om köpeavtal

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!