2019-08-13 Förslag om större komplementbostadshus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/attefallshus-webb.jpg

Förslag om större komplementbostadshus

Ett Attefallshus i Segeltorp, Huddinge kommun. Foto: Holger Ellgaard / CC BY-SA 4.0
Bostad

Ett så kallat komplementbostadshus/komplementbyggnad eller Attefallshus är en mindre byggnad vilken ses som ett komplement till en större huvudbyggnad.

I en lagrådsremissen föreslås en ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Ändringen innebär att den tillåtna byggnadsarean för ett komplementbostadshus som får uppföras utan krav på bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter.

Förslaget syftar till att öka byggandet av komplementbostadshus och göra det möjligt att uppföra sådana hus med en högre boendekvalitet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!