2019-08-06 Här kan nya bostäder byggas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bygge-webb.jpg

Här kan nya bostäder byggas

Foto: Pixabay / cc
Bostad

I Klockarbol invid Skepptuna bygdegård finns det planer på att bygga 50 villor.

Men planerna har ifrågasatts i många år och under hösten kommer slutligt besked om bygget, det skriver Uppsala Nya Tidning. Ärendet är nu hos Mark- och miljööverdomstolen.

2017 antogs detaljplanen.
– Byggnadsutvecklingen skulle kunna ge ett bättre underlag för service i den delen av kommunen. Det finns ju inte mycket bebyggelse där, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och trafiknämnden till UNT.

Oro kring trafiksäkerheten

När det blir fler invånare i området är det tänkt att busstrafiken kommer att öka. Trafiksäkerheten är en av sakerna som har ifrågasatts av andra invånare, då vägarna ska vara smala och krokiga.

Det har också kommit fram en fråga om jäv då markägaren jobbar på kommunens stadsbyggnadskontor.

– Exploatören har behandlats som andra byggherrar, det vill säga inte deltagit i handläggningen på något sätt. Att vederbörande är anställd på stadsbyggnadskontoret utgör ingen jävsgrund, säger Mats Weibull.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!