2019-07-13 Antalet sålda småhus ökar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/07/smahus.jpg

Antalet sålda småhus ökar

Småhus. Bildkälla Lantmäteriet
Bildkälla Lantmäteriet
Bostad

Antalet sålda småhus ökade under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Däremot är variationerna i landet stora. Storstadskommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala visar negativa siffror jämfört med 2018 skriver Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Antalet sålda småhus ökade totalt sett i landet med 5 procent. Det visar siffror från Lantmäteriet som ansvarar för det nationella fastighetsregistret. Totalt såldes 13 160 småhus under det andra kvartalet i år vilket kan jämföras med 12 482 sålda småhus under andra kvartalet 2018.

– Siffrorna visar en uppgång med antalet försäljningar för kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet 2018 var omsättningen låg beroende på införandet av det andra amorteringskravet i mars 2018 vilket gjorde att många gjorde klar sina affärer innan införandet av detta, säger Johan Bäckström, chef för Fastighetsekonomi på Lantmäteriet.

Nedbrutet på länsnivå finns stora skillnader över landet. Procentuellt störst uppgång finns i Kronobergs län där antalet sålda småhus ökade med 21 procent under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Även i Blekinge län var uppgången stor (14 procent).

Procentuellt sett skedde största minskningen i Västmanlands län med 6 procent. Därefter kommer Norrbottens län och Uppsala län med en procentuell minskning på 5 respektive 3 procent.

– Det som kan noteras särskilt är att stora kommuner med höga värden som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala visar negativa siffror i jämförelse med 2018 vilket kan vara en effekt av amorteringskravet, säger Johan Bäckström.

LänQ2 2018Q2 2019Förändring
Stockholms1 9421 923-1%
Uppsala445431-3%
Södermanlands40645111%
Östergötlands5385828%
Jönköpings44849510%
Kronobergs23929021%
Kalmar47452411%
Gotlands1051138%
Blekinge26930714%
Skåne1 8001 9358%
Hallands5055091%
Västra Götalands1 9292 0878%
Värmlands4284300%
Örebro4504807%
Västmanlands355332-6%
Dalarnas4494899%
Gävleborgs41747313%
Västernorrlands3483542%
Jämtlands220211-4%
Västerbottens34138713%
Norrbottens374357-5%
Riket12 48213 1605%

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!