2019-06-17 Allé sågas ned för bygge https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/rissne-tunnelbana-webb.jpg

Allé sågas ned för bygge

Rissne tunnelbana. Foto: Wikimedia commons
Bostad

Längs Rissneleden växer idag 24 popplar – men inte länge till. Kommunen har nämligen fått dispens av länsstyrelsen för att fälla de 24 popplarna som stått längs Rissneleden i 20-40 år, för ett nytt bostadsbygge.

Bland annat kommer popplarna få ge plats åt en ombyggnad av gatan och nya bostadshus, det rapporterar Mitt i Sundbyberg. Dock ska träden som sågas ned ersättas med nya träd, men Naturskyddsföreningen Solna Sundbyberg är ändå kritisk.

Kritiska röster

Naturskyddsföreningen är kritisk till att de gamla träden tas ner.

– Lövträdsalléer har ett särskilt biotopskydd, vilket betyder att de ska bevaras. De har stor betydelse som grön spridningskorridor och utgör livsmiljö för många viktiga växt- och djurarter, inklusive rödlistade svampar och lavar. Alléträd är även ofta häckningsplatser för fladdermöss och hålbyggande fåglar, skriver Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen i Solna Sundbyberg i ett mail till Mitt i Sundbyberg.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!