2019-05-14 Nytt verktyg för energivärdering https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/bostader-genrebild.jpg

Nytt verktyg för energivärdering

Genrebild bostäder. Fotograf: Anders Löwdin
Genrebild bostäder. Fotograf: Anders Löwdin
Bostad
Energieffektivisering
Fastighet

Nu har ett nytt verktyg kallat Tidstegen tagits fram. Om beräkningsresultaten från Tidstegen ingår i beslutsunderlaget vid energilösningar minskas utsläppen ur ett systemperspektiv, det skriver Energiforsk.

Byggnaders energianvändning påverkar inte bara byggnadens klimatprestanda utan har också effekter på energisystemet. I omställningen till ett mer hållbart energisystem är det därför viktigt att välja klimatmässigt fördelaktiga energilösningar och renoveringsstrategier.

FutureHeat

I ett projekt inom forskningsprogrammet FutureHeat har ett verktyg utvecklats för att beräkna hur en förändring i byggnadens energianvändning påverkar utsläpp av växthusgaser, med hänsyn till energisystemet.

Verktyget fungerar som ett hjälpmedel för klimatmässigt mer välgrundade beslut vid renovering och nybyggnation av fastigheter. Bygg- och fastighetsbranschen kan bland annat använda verktyget för att enklare se konsekvenser av olika val och i ett tidigt skede planera energilösningar ur ett klimatperspektiv. Verktyget kan även användas av energiföretag för klimatbedömning av exempelvis olika investeringar i fjärrvärmenäten.

Arbetet har utförts av Ambjörn Lätt tillsammans med kollegorna Jenny Gode, Anders Sidvall, Nils Boberg, Johanna Nilsson och Ragnhild Berglund vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!