2019-04-03 Riksbanksveteran får uppdrag att utreda amorteringskravet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/larseo.jpg

Riksbanksveteran får uppdrag att utreda amorteringskravet

Pressbild: Lars EO Svensson & Andreas Hatzigeorgiou
Bostad

Stockholms Handelskammare ifrågasätter Finansinspektionens nya analys av amorteringskravets konsekvenser. Utvärderingen och diskussionen behöver breddas. Därför anlitar Handelskammaren Lars EO Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, för att analysera bostadsmarknadens funktionssätt och amorteringskravens konsekvenser.

Finansinspektionen har presenterat sin analys över hur amorteringskraven har påverkat belåningen. En slutsats är att effekten av det ursprungliga amorteringskravet var betydligt större än effekten av skärpningen, som man menar ger ”lägre incitament till att låna mindre”.

Ifrågasätter det skärpta amorteringskravets lämplighet

Stockholms Handelskammare anser att det finns anledning att ifrågasätta det skärpta amorteringskravets lämplighet.

För att öka förståelsen ger Handelskammaren uppdrag till Lars EO Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, att analysera amorteringskravens effekter på bostadsmarknaden, inte minst för unga.

– Vi har stora problem på bostadsmarknaden som bromsar Sveriges tillväxt och välstånd. Det är viktigare nu än någonsin tidigare med kunskap om hur nya regler såsom amorteringskraven faktiskt påverkat bostadsmarknaden. Tyvärr brister Finansinspektionens analys på flera punkter. Hur amorteringskraven exempelvis påverkat möjligheterna för människor, särskilt unga personer, att flytta och skaffa bostad är en viktig fråga som förtjänar större uppmärksamhet, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Ska analysera hushållen påverkats

Lars EO Svenssons uppdrag blir bland annat att analysera hur hushållen i Stockholm påverkats och vad det innebär för personer som försöker skaffa sig bostad. Arbetet sker inom ramen för Handelskammarens nya framtidsprogram som tar sikte på att göra Stockholm-Uppsala till den bästa huvudstadsregionen i Europa.

– Jag är mycket glad att Lars EO Svensson tar sig an detta viktiga uppdrag. Att förbättra bostadsmarknaden är en avgörande framtidsfråga för huvudstadsregionen och hela Sverige. Utan rätt reformer kommer vårt välstånd att på sikt urholkas. Lars EO Svenssons erfarenhet och kunskaper är mycket värdefulla för att öka kunskapen om hur regleringar som amorteringskraven påverkat bostadsmarknaden och därmed förbättra möjligheterna för att skapa en välfungerande bostadsmarknad, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Lars EO Svenssons slutsatser kommer att presenteras i en rapport vid ett seminarium på Stockholms Handelskammaren under våren 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!