2019-03-11 MKB, Skanska och Tornet bygger ny stadsdel https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/Flygbild-Jägersro-högupplöst.jpg

MKB, Skanska och Tornet bygger ny stadsdel

Från hästsportanläggning till ny stadsdel: MKB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel i Malmö. Foto: Apelöga
Från hästsportanläggning till ny stadsdel: MKB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel i Malmö. Foto: Apelöga
Bostad

MKB bildar bolag med Skanska och Tornet för att bygga en helt ny stadsdel vid Jägersro i Malmö. Det handlar om den nuvarande travbanan som ska bebyggas med tusentals bostäder.

Ambitionen är att bygga 4 000–5 000 bostäder – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Här kommer också att finnas plats för kommersiell verksamhet som när­service och verksamhetslokaler liksom för offentlig service som skolor, förskolor, äldreboende, parkeringshus med mera – allt för att skapa en levande stadsdel.

Natur, teknik och livskvalitet

Områdets nuvarande identitet bygger i hög grad på hästsport och annat idrottsliv och på närheten till naturen. Den nya stadsdelen tar vara på läget och platsens naturliga, gröna förutsättningar och kombinerar det med den moderna teknikens mest spännande möjligheter inom digitalisering, kommunikation och logistik. Fysiskt är det också korta avstånd och goda kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av Malmö.

Byggstart 2024/2025

Hela projektet förutsätter att Skånska travsällskapet får bygglov för sin planerade anläggning öster om den nuvarande travbanan.

Arbetet med att utveckla området börjar omedelbart, med ambitionen att byggstarten ska ske så snart som möjligt. Området byggs sedan i etapper och beräknas stå klart 2040–2050.

Det nya bolaget kommer att utveckla området och skapa färdiga byggrätter, som det sedan fördelar och avyttrar, huvudsakligen till de tre ägarna men även externt. Bolaget kommer däremot inte själv att investera i byggnader utan bara i infrastruktur: gator, ledningar etc.

Ett hållbart område

En grundbult för exploateringen är att utveckla en hållbar stadsdel, och området blir en plattform för en accelererad utveckling av hållbart byggande. Här kan tre starka aktörer med höga ambitioner förverkliga sina visioner om framtidsinriktade, klimatneutrala lösningar.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!