2018-10-08 Rapport: så höga är andrahandshyrorna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/10/hyresforhandlingar-stockholm-webb-1.jpg

Rapport: så höga är andrahandshyrorna

Genrebild Stockholm. Foto: Pixabay / Creative Commons
Genrebild Stockholm. Foto: Pixabay / Creative Commons
Bostad

Enligt en ny rapport från Boverket har hyrorna för bostadsrätter och hyresrätter på andrahandsmarknaden har ökat kraftigt jämfört med hyrorna på förstahandsmarknaden, särskilt efter 2013.

En bostadsrätt som hyrs ut kan kosta 138 procent mer än förstahandshyran i hyresbeståndet. Det visar en ny rapport från Boverket som följt utvecklingen av hyror och omfattningen på andrahandsmarknaden.

För en hyresrätt i andra hand ligger hyran i snitt cirka 65 procent högre än förstahandshyran. Hyran för en bostadsrätt i andra hand ligger ungefär 138 procent över hyran på förstahandshyresmarknaden. Sedan 2009 har hyrorna för bostadsrätt som hyrs ut ökat med 84 procent och hyrorna för hyresrätt i andra hand ökat med 59 procent. 2013 kom en lagändring för bostadsrätter som innebar att innehavaren kunde ta ut en högre avgift än tidigare, efter det ökade hyrorna ännu kraftigare. Hyresrätterna drogs också med i höjningen trots att lagändringen inte berörde dem.

Stora skillnader

Det är svårt att uppskatta hur stor marknaden för andrahandsuthyrning är eftersom det inte finns heltäckande statistik, skriver Boverket i ett pressmeddelande, men flera undersökningar tyder det på att det rör sig om 200 000 hushåll.

Det råder stora regionala skillnader. Regioner där det råder ett större underskott av bostäder har även högre hyror på andrahandsmarknaden. Hyresnivåerna i Storstockholm, där vi förväntar oss det största underskottet på bostäder, är betydligt högre för alla typer av andrahandsuthyrning.

Unga påverkas

De som främst bor i andra hand är unga och ensamboende hushåll, det vill säga grupper som redan har svårt att komma in på bostadsmarknaden, enligt Boverkets rapport. Inkomsten hos de som bor i andra hand är dessutom ofta lägre. Mycket pekar på att de som bor i andra hand i många fall har en ansträngd boendeekonomi och har svårt att klara en baskonsumtion. Framförallt kvinnor ska ha en mer ansträngd situation, på grund av att de har lägre disponibla inkomster.

Förslag från Boverket

Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur en återkommande uppföljning bör genomföras för att kunna följa utvecklingen över tid. Boverket föreslår att hyresnivåerna på andrahandsmarknaden bör baseras på annonsdata, och omfattningen bör baseras på Statistiska centralbyråns befintliga undersökning Hushållens boendeutgifter. Dessa har även varit underlag för denna rapport.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!