2018-07-02 Kvarteret Neptun slår rekord https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/kvarter-neptun-flerbostadshus-plusenergihus.jpg

Kvarteret Neptun slår rekord

Bildkälla: Sveafastigheter Bostad / Alessandro Ripellino arkitekter
Bildkälla: Sveafastigheter Bostad / Alessandro Ripellino arkitekter
Bostad
Byggindustrin

Nu står det klart, första större flerbostadshuset uppfört som plusenergihus i Sverige – Kvarteret Neptun i nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand. 

Fastigheten producerar mer energi än vad den förbrukar genom högteknologi i form av bland annat energi från solceller med internt elnät och tillvaratagande av överskottsvärme. Kvarteret Neptun har även uppnått miljöbyggnadscertifieringen Miljöbyggnad Guld.

Mälardalens högskola och KTH

Kvarteret Neptun har byggts i nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås och omfattar cirka 7 000 kvm uthyrningsbar yta om 121 lägenheter fördelade på tre huskroppar. Mälardalens högskola och KTH har varit involverade i projektet avseende miljö och social hållbarhet.

Kvarteret Neptun är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld, den högstamiljöbyggnadsnivån. Det ställer höga miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitéer.

– Vi är mycket stolta på Sveafastigheter Bostad över att vara först i Sverige med att bygga ett större plusenergihus. Vi vill bidra till utvecklingen mot ett resurssnålt och hållbart samhälle, att vara aktiva inom både miljö och social hållbarhet är därför en naturlig del av vår verksamhet. Jag är säker på att om bara några år kommer det att vara en självklar branschstandard att bygga hus som genererar överskott av el som både ger ett positivt bidrag till samhället och en naturlig intäktskälla för fastighetsägare, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad, i ett pressmeddelande.

Genomförandet av kvarteret Neptun har skett i samarbetet med totalentreprenören H2 Entreprenad AB från Ulricehamn.

Bildkälla: Sveafastigheter Bostad / Alessandro Ripellino arkitekter
Bildkälla: Sveafastigheter Bostad / Alessandro Ripellino arkitekter

”Utmanar och utvecklar hållbart byggande”

– Kvarteret är utvecklat utifrån en inspirerande hållbarhetsvision som utmanar och utvecklar hållbart byggande. Neptun är ett kvarter format utifrån solen. Fasadmaterialen är inspirerade av sol- och vattenläget och kajens karaktär. Norr fasadernas sinuskorrugerade aluzink tar tillvara och reflekterar dagsljuset, likt en vattenyta. Mot söder har fokus varit att tillvarata sol. Här föreslås balkonger och planeringar med förutsättning för klättrande grönska. Taken och volymerna som helhet är formade för att optimera för solceller. Vi har haft en bild av att husen i kvarter Neptun är likt stenar; släta och nakna mot norr och med frodig mossa mot söder. Smaragden är kvarterets ädlaste sten där de gröna ambitionerna blir bokstavliga med grön fasadklinker och sedumtak, säger Ylva Åborg, partner och ansvarig arkitekt på Alessandro Ripellino arkitekter.

På taket ryms 1 282 kvadratmeter högeffektiva solceller med 20 procents verkningsgrad. Genom ett internt elnät får hyresgästerna tillgång till den närproducerade elen. Huset är uppvärmt genom en kombination av bergvärmepump och golvvärme för att uppnå maximal effekt. Ventilationsluften har ett återvinningsaggregat med 90 procents verkningsgrad samtidigt som det är förvärmning och förkylning i friskluftsintaget från separat borrhål i berget. Ett 3flow-system tar bort energiförlusterna i varmvattencirkulationen.

Ladda bilen med egenproducerad el

I garaget finns plats för 65 bilar som alla kan laddas med egenproducerad el. Hyresgästerna i Neptun får dessutom verktyg för att kunna påverka sitt eget ”klimatavtryck”, till exempel mätning av varmvatten, tillgång till elbil, bilpool och cykelpool samt insamling av organiskt avfall.

Mälardalens högskola skall utvärdera energianvändning och solcellsproduktion i de uppförda husen och analysera hur de uppfyller ställda målsättningar. En viktig del för högskolan i projektet är att definiera hur plusenergihus fungerar i energisystemet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!