Bostad
3 min lästid

JM bygger Lunds nya kvarter

10:e oktober 2016, 13:50
JM bygger Lunds nya kvarter
Lunds Södra 2 kommer klassas som lågenergihus och ligga på energiklass C.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Lund fortsätter vara en attraktiv stad att flytta till och under 2015 passerade kommunen för första gången gränsen för 116 000 invånare. Mångfalden som staden erbjuder är stor och attraherar allt från studenter till familjer och pensionärer. Med denna befolkningsökning faller det sig relativt naturligt att byggmarknaden följer med, och under det senaste året har många nya projekt startat i området.

Ett av dem är det stadsutvecklingsprojekt som JM bedriver med kvarteren Lunds Södra. Man har sedan tidigare färdigställt den etapp man kallar Lunds Södra 1 och arbetar nu men bygget av Lunds Södra 2. Den andra etappen består av 74 bostadsrätter fördelade på en totalyta om cirka 5700 kvadratmeter. Här räknar man med att inflyttningen ska ske mellan oktober till januari och slutbesiktningen av lokalerna kommer ske under september. Dessutom planerar man redan nu inför bygget av ytterligare ett kvarter, Lunds Södra 3.

Miljö och energi har varit två framstående punkter när man planerat kvarteret. Lunds Södra 2 kommer klassas som lågenergihus och ligga på energiklass C, detta har man uppnått dels via mycket isolering och energisnåla fönster, men man har även installerat separat vattenmätning för varje enskild lägenhet. Som uppvärmningsform har JM valt att använda sig av fjärrvärme, där man har valt det kommunalägda energibolaget Kraftringen som leverantör.
– Vi är glada över att JM satsar på denna lösning och att i nybyggnationer fortsätta installera fjärrvärme, för vi tror att det är lösningen på långsikt för att klara klimatmålen. Att JM väljer fjärrvärmelösning även fast man bygger lågenergihus tycker vi bevisar att fjärrvärmen har en stor roll i framtiden. Idag har vi cirka en nittioprocentigt fossilfri fjärrvärme och till år tvåtusentjugo ska vi plocka bort de sista tio procenten och få en totalt fossilfri fjärrvärme, säger Fredrik Fackler på Kraftringen.

Arbetat med miljö och energi syns även inuti lägenheterna. Exempelvis via företaget Svedbergs som levererat helhetslösningar till badrummen i lägenheterna bedriver en kontinuerlig utveckling av verksamheten för att minska deras miljöbelastning. De har miljöutbildad personal och miljöansvariga inom respektive produktionsavsnitt. De senaste åren har de med framgång genomfört ett antal projekt för att minska miljöbelastningen. Till exempel återvinning av lösningsmedel, skimmer för våtlackering och ett nytt förbehandlingssystem till pulverlack.

Förutom den generella fokusen på miljö och energieffektivisering så har JM arbetat hårt med att få de nya kvarteren att smälta in i Lund som stad och dess speciella och unika arkitektur. Därför var man väldigt noggrann när man valde material och beslutade hur man skulle designa lägenheterna.
– Hela kvarteret präglas av väldigt fina bostäder överlag. Gedigna tegelhus som passar in i den så kallade stenstaden som Lund är. Dessutom är lägenheterna väldigt kvadratsmarta och vi kommer kunna erbjuda kunderna fantastiska planlösningar, berättar Linn Runquist, projektledare på JM AB.

#jm #lunds södra
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0