2020-11-03 500 bostäder när Västerås nya stadsdel tar form https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/archus-vasteras.jpg

500 bostäder när Västerås nya stadsdel tar form

stadsdelen Fredriksdal i västerås tar form
Planerna för området, innefattar cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola. Illustration: Archus
Arkitektur
Projekt

Öster om Västerås centrum börjar den nya stadsdelen Fredriksdal ta form. Planerna för området, med cirka 500 nya bostäder, förskola, service och grundskola, går nu ut på samråd.

Planområdet omfattar cirka 50 hektar. Det ägs av Västerås stad och Geddeholms AB. Hälften av bostäderna planeras bli småskaliga flerfamiljshus och resterande radhus, parhus och villor samt en till två gruppboenden. Vidare föreslås en förskola och en större grundskola.

–  Att planlägga ett orört naturområde är alltid ett stort ingrepp i ett naturligt system. Vi tycker själva att vi har uppnått ett förslag med bra balans för hur mycket bebyggelse platsen tål utan att tappa sin karaktär och resiliens.
Det säger Matilda Olsson, landskapsarkitekt på Archus, som tillsammans med AL-Studio och Västerås stad lett arbetet med planprogrammet. 

Behovet av nya bostäder i Västerås är stort och därför planerar staden för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder på Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts och nu är det dags för Fredriksdal, som innebär cirka 500 nya bostäder.

Samrådet kommer att pågå från den 2 november till och med den 4 december, därefter väntas detaljplanen gå ut på granskning någon gång under första delen av 2021.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!