2020-10-28 White arkitekter lämnar prestigeprojektet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/stadshallen.jpg

White arkitekter lämnar prestigeprojektet

stadshallen lund white arkitekter
White Arkitekters vinnande förslag "The stage is set" i arkitekttävlingen. Illustration: White Arkitekter
Arkitektur

White Arkitekter, som gestaltat det vinnande förslaget till en renovering av Stadshallen i Lund, har beslutat att kliva av projektet.
Vi anser att det i dag inte finns rätt förutsättningar att genomföra projektet och samtidigt bibehålla de kvaliteter och det innehåll som kommunicerats till Lundaborna, säger Martin Sundberg, kontorschef för White i Malmö.

White vann i juni 2019 arkitekttävlingen för Stadshallen i Lund, i konkurrens med sextio bidrag. Uppdraget innebar både nybyggnation och renovering av den befintliga byggnaden.

Att bevara och stärka byggnadens kvaliteter lyftes fram som en viktig del i uppgiften. Whites förslag innehöll ett gestaltningsförslag som både skulle tillgodose de behov kunden efterfrågade och samtidigt såg till att anläggningens kulturhistoriska värden inte gick förlorade. Detta lyftes även fram av juryn i motiveringen till vinsten.

– Som arkitekter är det vårt jobb att ta ansvar för den byggda miljön och att den förvaltas och förnyas på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi beslutat att lämna projektet inför kommande bygghandlingsskede, säger Martin Sundberg.

White anser att risken är överhängande att unika värden i byggnaden försvinner vid kommande ombyggnad. White har rekommenderat uppdragsgivaren, Lundafastigheter, att genomföra en extern granskning av projektets omfattning, kvalitet och process i relation till tidplan och budget.

– Syftet är att förhindra en förvanskning av Stadshallen. Vi anser att det i dag inte finns rätt förutsättningar att genomföra projektet med de kvaliteter och innehåll som kommunicerats inför och efter tävlingsskede till arkitekter och till Lundaborna, avslutar Martin Sundberg.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!