2019-11-06 Renovering igång – utan bygglov https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/gula-byggningen-gustavsberg.jpg

Renovering igång – utan bygglov

Gula byggningen i Gustavsbergs hamn. Foto. Värmdö kommun / Sara Funke
Arkitektur
Projekt

Gula Byggningen i Gustavsberg kan stoltsera med att vara fabriksområdets äldsta hus. Fasaden är under renovering, men något bygglov var dock inte utfärdat innan arbetet startade.

Putsen har tagits bort men under det arbetet påverkades huvudbyggnaden och en flygel från 1826. Delar av teglet på taget har också plockats ner, det rapporterar Nacka Värmdö Posten.

Enligt detaljplan är byggnaden q-märkt och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Efter en tids förfall var det som ovan nämnt dags att rusta upp fasaden, även byta tak och fönster. Men i september fick byggkontoret in klagomål på renoveringen.

Var inte bygglovspliktiga

Fastighetschef Bengt Lind säger till Nacka Värmdö Posten att en frivillig bygglovsansökan nu är inskickad.
– Arbetena påbörjades innan bygglovet skickades in eftersom (enligt byggkontoret, red:s anm) inte var bygglovspliktiga. Vi ska inte förändra något. Vi har också haft flera sakkunniga inblandade, bland annat en slottsarkitekt, säger han till tidningen.

Tidningen skriver vidare att i bygglovsansökan står det att byggkontoret inte anser att det behövs bygglov för ”denna typ av byggnation”. Men samtidigt genomför Länsstyrelsen en översyn av länets riksintressen och Gustavsberg är en av de platser som är med.

Johan Aspfors antikvarie på Länsstyrelsen säger till Nacka Värmdö Posten:
– Vi har sett att det sker förändringar i Gustavsberg men en fasad- och takrenovering bör i detta fall inte vara en riksintressefråga om det görs så pass varsamt så att förståelsen av husets historia och funktion kvarstår i riksintresset. Däremot står det i plan- och bygglagen att man ska vara varsam om kulturvärden, vilket sträcker sig mycket längre än riksintresseanspråket. Så det är snarare så att åtgärderna ska bedömas huruvida de strider mot hänsynsbestämmelserna i denna lag.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!