2019-12-20 Reportage: Inrednings-arkitekten om hyresgästanpassning https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/dynabyte-reflexooo.jpg

Reportage: Inrednings-arkitekten om hyresgästanpassning

Här hos Dynabyte är alla möbler är återanvända eller vintageinköpta i en fastighet från 1800-talet, ett bra exempel på hållbarhet, menar Jenny Öberg.
Arkitektur
Förvaltning
Reportage

Det har hänt mycket under de senaste 10 åren. Krav, behov men också mål har ändrats för morgondagens kontor. Branschaktuellt har pratat med Reform, en del av Reflex Arkitekter, för att ta pulsen på hur läget ser ut idag, ur en inredningsarkitekts ögon.

─ Vår roll som inredningsarkitekt i hyresgästanpassningar har ändrats under de senaste åren. Idag har flera förstått att det inte handlar om att göra en snygg lokal, utan det ska vara hållbart för människorna som vistas i den. Det är en stor förändring, berättar Jenny Öberg, arkitekt SIR/MSA, partner på Reform en del av Reflex Arkitekter. Och för att verkligen förstå skiftet mellan de två behövs vi som inredningsarkitekter för att lotsa igenom alla behov, krav och målbilder. Det handlar inte bara om möblerna, det handlar om allt från hur lokalen ska utformas, planlösningar, materialval, belysning, akustik, hur man jobbar digitalt, hur man samarbetar och möts.

Kontor, Dynabyte. Bildkälla: Reform / Reflex arkitekter

Vi återbrukar mer

En tydlig trend idag och något som är väldigt positivt, menar Jenny Öberg, är att det finns en helt annan förståelse idag för materialval och återbruk.
─ Vi sätter alltid hållbarhet först på agendan när vi startar igång ett projekt, både socialt och miljömässigt, säger Öberg och fortsätter:

─ Det är fantastisk att se aktörer som går i bräschen för samhällsnyttiga innovativa lösningar. Ett exempel är AMF och det dem har gjort med Urban Escape, det stora kvarteret på Brunkebergstorg. Bland annat har Spotify flyttat in där och Coworkingföretaget We work – och vi har haft förmånen att rita båda två av fastigheterna. Här i området finns allt från hotell, restauranger, coworking och mycket mer av de komponenter som alla efterfrågar och som är så attraktivt. Det skapar i sin tur samhörighet och en önskan av att dela saker.

Men det finns också utmaningar för inredningsarkitekten, som verkar likt en medlare mellan två parter där ofta två viljor ska hitta ett gemensamt mål.

─ Det finns alltid två aspekter, från hyresvärdens sida och hyresgästens. Utmaningen är att parterna måste enas om en gemensam målbild och här kommer vår roll som inredningsarkitekt in, att skapa den gemensamma målbilden. Det allra viktigaste är att parterna förstår varandra. Som hyresgäst måste man till exempel förstå (om man hyr under en kortare period) att det är viktigt att tänka hållbart, både materialmässigt men också gällande planlösningar. Kan man som hyresgäst förstå det är man på bra väg. Men sen gäller det för hyresvärden att hjälpa hyresgästen att prägla lokalen på sitt sätt, så man verkligen får möjlighet att spegla sitt varumärke och få till rätt funktioner. Ibland upplever vi att det är mer kortsiktiga ekonomiska intressen som prioriteras genom byggfasen. Detta är hyresvärdarnas utmaning idag, de behöver prioritera denna fråga. Det är ju en nöjd hyresgäst, och en bra relation som är hållbart i längden

Kontor, Dynabyte. Bildkälla: Reform / Reflex arkitekter

Variera mera

En annan stor trend är att det finns behov av variation och olika koncept. De flesta företag idag vill ha lösningar för framtiden och anpassat efter egen verksamhet, alltså verksamhetsanpassat. Aktivitetsbaserat arbetssätt är till exempel ett sätt att lösa de specifika behoven på ett ytoptimerat sätt. Man utreder och analyserar de behov som finns och sen skapas olika arbetsmiljöer för olika typer av arbetsuppgifter. Till exempel tysta arbetsplatser, samarbetsytor, mötesrum eller allmänna mötesplatser. Det måste finnas en marginal medräknat i kalkylen, man ska med andra ord inte behöva leta efter en arbetsplats.
─ Det är ofta det många tänker på när man tänker aktivitetsbaserat, att det blir för få platser. Men då har det blivit totalt fel, då är det inte aktivitetsbaserat. Som hyresgäst ska man vända sig till experter för att få rätt analys direkt, det kan vara skillnaden mellan succé och katastrof.

Jenny Öberg återkommer till att människan idag är i fokus och hur viktig den aspekten är:

─ De företag som vi har haft förmånen att arbeta med ser kontoret (som tidigare varit en fastighetsfråga) som en HR-fråga. Man använder det som ett attraktionsmedel att utveckla verksamheten och arbetssättet. Medvetenhet inom HR-sektorn och hur lokaler kan nyttjas på ett helt nytt sätt för den egna verksamheten, är en jättestark trend. Det är hållbart när människor trivs.

Coca Colas kontor / European partners. Bildkälla: Reform / Reflex arkitekter

Reforms tips för att skapa bästa lokalen:

Processen för att hyra en ny lokal är komplex. Anlita experter som kan göra rätt analys och rätt varumärkesspegling direkt. Förutom den fysiska miljön är den digitala miljön och hur man genomför förändringar lika viktiga för ett framgångsrikt och hållbart resultat.

”Top drivers”

1. Skapa yta och plats för individuellt fokuserat arbete (arbetsro)

2. Ytor för samarbeten (samarbetsmöjligheter)

3. Platser att mötas (mötesrum, öppna möten, samlingsytor)

4. Spegla företagets varumärke (värderingar, identitet med mera.)

Reportaget publicerades först i Bygg & Fastighetstidningen #4 2019.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!