2019-04-29 Arkitekter ritar om Skeppsbron https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/carmen-webb.jpg

Arkitekter ritar om Skeppsbron

Esencial - Carmen Izquierdo
Esencial - Carmen Izquierdo
Arkitektur

I utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron har åtta arkitekter och arkitektkontor skapat storskaliga ritningar och modeller av spekulativa förslag för ett framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stockholm. Utställningens syfte är att inspirera genom att ge svensk arkitektur en arena för spekulation och kreativitet som inte hämmas av de begränsningar som annars är vanliga i arkitekturprojekt.

– För att återupptäcka den visionära kreativitet som vi vet finns inom arkitektkåren måste konstnärliga och kulturella aspekter lyftas i det offentliga samtalet om arkitekturen. ArkDes är den självklara platsen för det och de monumentala och vackra ritningarna i den här utställningen har övertygat mig om vilka oanade djup som finns i den svenska arkitekturen. På ArkDes tror vi på att fantasin kan hjälpa oss att tänka i nya banor kring stadens mest värdefulla och ömtåliga platser. I det här projektet har vi haft förmånen att arbeta med åtta extremt begåvade stockholmsarkitekter och vi ser fram emot kommande spekulationer kring platser i andra städer i landet, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes i ett pressmeddelande.

Ett viktigt kommersiellt centrum

Historiskt sett har denna långa kaj varit ett viktigt kommersiellt centrum och Skeppsbrons fasader utgör än idag en av de starkaste bilderna av huvudstaden, skriver ArkDes. Men det är samtidigt ett underutnyttjat stadsrum som domineras av parkeringsplatser. Syftet är att få igång en diskussion om tänkbara scenarier för det symboliskt betydelsefulla offentliga rum som Skeppsbron är.


Esencial – Carmen Izquierdo

Utställningens syfte är också att lyfta fram arkitekters skicklighet och konstnärliga arbetsmetoder.

– Skeppsbron och Skeppsbrokajen har spelat en unik historisk roll som ett skyltfönster för Sverige. Området har varit ett nav för handel och en marknadsplats där människor och idéer passerat, men det har också i någon mening fungerat som en bro mellan Stockholm och resten av Europa. Vi tyckte det var intressant att låta en grupp arkitekter och arkitektkontor i världsklass ta sig an denna enastående komplexa och historiskt laddade plats. Deras förslag visar vilket oöverträffat verktyg arkitekturen är när vi ska föreställa oss framtidens stad, säger James Taylor-Foster, utställningens kurator.


Elisabet B Hatz
OKK+

Nilsson Rahm.

Deltagande arkitekter: 

Esencial – Carmen Izquierdo, Elizabeth B. Hatz, Hermansson Hiller Lundberg, AT–HH, OKK+, Krupinski/Krupinska, Nilsson Rahm, Tor Lindstrand
Curator: James Taylor-Foster (Intendent för samtida arkitektur och design)
Projektet initierades av: Kieran Long (Överintendent)
Utställningsformgivare: Erik Törnkvist, ETAT ARKITEKTER
Grafisk identitet: Studio Reko

Om Arkitekturvisioner

Arkitekturvisioner är en arena för arkitekter som har ett engagemang för staden och som vill göra snabba inlägg i ett offentligt samtal där arkitekturen borde vara en naturlig del. Utställningen ger arkitekter och arkitektkontor av olika storlek och med skilda erfarenheter en möjlighet att vara visionära, att spekulera om och reflektera kring det arkitektoniska projektets möjlighet att påverka i alla skalor – från den intima interiörens till stadens.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!