2021-05-06 Domstol stoppar utbyggnad av Gröna Lund https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/5124458662_eda4f83592_o.jpg

Domstol stoppar utbyggnad av Gröna Lund

Photo: Ramón Cutanda López
Photo: Ramón Cutanda López
Byggindustrin

Gröna Lund får inte bygga ut sitt nöjesfält. Kommunen har sagt ja och kungen, med dispositionsrätt på Djurgården, ger tummen upp. Men nu upphävs detaljplanen av mark- och miljödomstolen. Gröna Lund avser att överklaga domen till högre instans, enligt ett pressmeddelande.

Idag meddelade Mark- och miljödomstolen att de upphäver Stockholms Stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på det som idag är Gröna Lunds anslutande parkeringsplats.

Detaljplanen antogs den 20 april 2020 av en bred politisk majoritet i stadens kommunfullmäktige, men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Idag upphävde alltså Mark- och miljödomstolen detaljplanen, ett beslut som Gröna Lund nu kommer att överklaga.

– Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid, så det är något vi hela tiden varit förberedda på. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde idag i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade, säger Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts som äger Gröna Lund.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!