2021-05-06 Serneke vände till vinst i första kvartalet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/2du2ylb0ud8hdp1b.jpg

Serneke vände till vinst i första kvartalet

Foto: Pressbild, Serneke
Foto: Pressbild, Serneke
Byggindustrin

Serneke redovisar en högre omsättning och vänder till vinst det första kvartalet, jämfört med året innan. Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr det första kvartalet, jämfört med förlusten på -149 Mkr motsvarande period i fjol.

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 950 miljoner kronor, att jämföra med 1 814 miljoner kronor motsvarande period förra året. Orderingången minskade till 1 179 miljoner kronor (2 9775)

Sernekes tillförordnade vd Michael Berglin kommenterar:

– Serneke fortsätter utvecklas i linje med vår fastlagda plan, mot förbättrad lönsamhet och ökad stabilitet. Att vi nu vänt till ett positivt resultat ger oss arbetsro och stärker oss i att fortsätta driva det viktiga förändringsarbete vi är mitt uppe i.

– Periodens resultat skapas till stor del av försäljning av byggrätter strukturerade i en korg som överlåts över tid. Samtidigt fortsätter entreprenadverksamheten att stärka sin leverans med en bibehållen konservativ syn på vinstavräkning. Vi har en resa kvar till vi når målet men trenden är fortsatt positiv.

Januari–mars 2021

Orderingången uppgick till 1 179 Mkr (2 975) och orderstocken uppgick till 13 126 Mkr (10 576)
Intäkterna uppgick till 1 950 Mkr (1 814)
Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (-149)
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 Mkr (-233)
Periodens resultat uppgick till 46 Mkr (-106)
Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 704 Mkr (646)
Soliditeten uppgick till 36,2 procent (37,0)

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!