2021-05-04 Så skadar sig de flesta inom byggbranschen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/5688149758_4d3e2f0475_o-1.jpg

Så skadar sig de flesta inom byggbranschen

Foto: Flickr/FWnetz
Foto: Flickr/FWnetz
Byggindustrin

Varje år sker tusentals arbetsskador på byggarbetsplatser. Av orsakerna så är två kategorier kraftigt överrepresenterade.

När en allvarlig olycka sker på arbetsplatsen är chefen skyldig att rapportera det till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska därefter utreda orsaken för att förhindra att det händer igen.

Under förra året skedde 3700 sådana olyckor på byggarbetsplatser runtom i Sverige. En tredjedel av dem krävde sjukfrånvaro längre än två veckor.

I topp låg Stockholms län, med 805 incidenter, följd av Västra Götaland och Skåne med drygt 500 olyckor vardera.

Av de 42 kategorierna som Arbetsmiljöverket registrerade så står två av dem för lejonparten. 638 verktygsrelaterade olyckor skedde – framför allt med cirkelsåg, kniv, spruta, mejsel och spikpistol.

Den näst vanligaste orsaken var fallolyckor, där 475 byggarbetare skadades.

Inom branschen skedde under förra året 13 arbetsolyckor med dödlig utgång. De vanligaste orsakerna var kläm- och fallolyckor. Hittills i år har tre personer fått sätta livet till.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!