2021-04-30 Här byggs landets första växtvägg på ett bostadshus https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/04/Växtvägg-Colonia-II_skissbild-kopia-1.jpg

Här byggs landets första växtvägg på ett bostadshus

Skissbild som visar den färdiga väggen. Bild framtagen av Butong.
Skissbild som visar den färdiga väggen. Bild framtagen av Butong.
Byggindustrin

Just nu sker färdigställandet av det som kommer att bli Sveriges första växtvägg på ett flerbostadshus. Projektet är resultatet av ett samarbete mellan fastighetsbolaget ByggVesta, betongtillverkaren Butong och arkitektbyrån Winell Jern.

Den innovativa växtväggen mäter hela 17×10 meter och kommer att fungera som en entré till studentbostadsområdet Colonia II. Den gröna fasaden är unik av flera anledningar. Utöver att vara den första växtväggen av sitt slag i Sverige blir väggen den första större växtbeklädda fasaden utanför Sveriges tre storstäder.

– Vi är glada att kunna bidra till vackra och gröna miljöer för Linköpings studenter. Genom att bygga en grön fasad på ett flerbostadshus visar vi dessutom marknaden att det går att få till den här typen av växtlighet även på bostadshus, och inte enbart på publika byggnader som kontor och butiker. Vi hoppas inspirera fler att gå samma väg som vi, berättar Jenny Jonsson, VD på ByggVesta.

Att klä fastigheter med växtlighet bidrar med såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska värden. De gröna fasaderna ökar biodiversitet genom att erbjuda mat till pollinerande insekter, renar luften och bidrar samtidigt till minskad psykisk ohälsa.

– Växtväggen är inte bara en gåva till de boende i området, utan även ett bidrag till staden som sådan. Stadsgrönska som gröna fasader leder till ökat mänskligt välmående genom att fungera både bullerdämpande och avstressande. Såväl det visuella som dofterna leder till ökat välbefinnande vilket i förlängningen minskar samhällskostnaderna relaterade till psykisk ohälsa, berättar Lars Höglund, VD på Butong.

Studentbostadsområdet Colonia II är just nu under färdigställande med sista inflyttning i september 2021. Området kommer att utgöras av totalt 374 lägenheter, däribland ByggVestas unika boendekoncept för studenter och ungdomar – så kallade kompislägenheter. Dessa är skapade för att kompisar ska kunna bo tillsammans och dela såväl kostnader som saker.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!