2021-04-22 Lista: Så har installationsbranschen påverkats av pandemin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/abb-northvolt.jpg

Lista: Så har installationsbranschen påverkats av pandemin

Peter Spännare, projektledare Elinstallation på Northvolt. Bildkälla: ABB
Byggindustrin

Installationsföretagen släppte under torsdagen en rapport, där coronaåret 2020 både var positivt och negativt för installationsbolag.

I rapporten fastställs att det blivit svårare att planera marknadsmöjligheter, samtidigt som goda affärsmöjligheter finns i samband med en ökad efterfrågan.

– I en del fall när efterfrågan ökat rör det sig om en rekyl efter att marknaden tidigare krympt eller avvaktat. I andra fall handlar det istället om hur näringslivet i stort har svarat på pandemin, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Under 2020 beräknas den samlade volymen av elinstallationer uppgå till 92,5 miljarder kronor – en minskning med 1 procent. Samtidigt uppmättes den starkaste utvecklingen inom offentlig sektor, där volymen elinstallationer växte med 20 procent.

På minuskontot hamnar ventilationsinstallationer för privata lokaler, där ny- och ombyggnadsvolymen inom kontor, handel och hotell totalt sjönk med drygt 20 procent.

Utdrag ur rapporten

Möjligheter

Storstad

 • Laddstolpar
 • Bostadsbolag

Landsbygd

 • Rot-marknaden
 • Underhåll och service

Stora företag

 • Bostadsbyggande
 • Offentlig sektor

Mindre företag

 • Energieffektivisering
 • Industrin

Hot

Storstad

 • Minskat byggande
 • Ökad konkurrens

Landsbygd

 • Projekt senareläggs
 • Konjunkturen

Stora företag

 • Minskad orderstock
 • Svårt att hitta medarbetare

Mindre företag

 • Minskat byggande
 • Projekt senareläggs

Källa: Marknadsläget våren 2021, Installationsföretagen.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!