2021-04-19 Kommun i konflikt med Peab: ”Läget är allvarligt” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/04/9566924e1af39560_org.jpg

Kommun i konflikt med Peab: ”Läget är allvarligt”

Fotot taget från Västra Kanalgatan, där Kringlanhuset syns i bakgrunden. Foto: Södertälje kommun
Fotot taget från Västra Kanalgatan, där Kringlanhuset syns i bakgrunden. Foto: Södertälje kommun
Byggindustrin
Infrastruktur

Södertälje kommun menar att alltför många oklarheter har uppstått i kommunikationen med Peab. Utbetalningar har nu stoppats och jurister anlitats.

Södertälje kommun har en samverkansentreprenad med Peab Anläggning AB för det nya Kanaltorgsprojektet. Det är ett kontrakt som kräver långtgående redovisningsskyldighet från Peabs sida. Det har inte skett, menar kommunen, som nu vidtar åtgärder.

– Vi håller nu inne betalningar till dess att Peab lämnar en godtagbar redovisning för sina kostnader i projektet. Läget är allvarligt, säger tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör, Andreas Klingström, i ett pressmeddelande.

Enligt honom har Peabs redovisning varit så pass bristfällig att det är omöjligt att avgöra ifall fakturorna är korrekta. Kommunen skriver att byggföretaget använt underentreprenörer i flera led, utan att informera om det. Det skulle i så fall vara i strid med rådande avtal.

Klingström har också träffat Peabs ombud och lyft frågan om oklarheter i Peabs redovisning av kostnader, men anser sig inte att mötet gav något resultat. Kommunen har därför anlitat jurister för att kontakta Peab om kommunens krav.

Som exempel på oklarheter i redovisningen nämner kommunen Peabs debiterade tid, fakturering av projektörens kostnader och fakturering av underentreprenörs kostnader.

Kanaltorget är samlingsnamnet för ett projekt där både en tunnelnedfart och ett torg ska byggas i Södertälje. Bygget är budgeterat till 75 miljoner kronor.

Branschaktuellt sökte Peabs presstjänst, som i nuläget inte vill uttala sig om händelsen.

– För vår del är prioritet just nu att sätta oss ned med Södertälje kommun. Innan vi har gjort det så avstår vi kommentarer, säger Kerstin Danasten, presschef på Peab, och tillägger att ordning och reda är hjärtefrågor för Peab och att dialog självklart måste föras.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!