2021-04-16 Efter konkurshotet: Storbyggaren gör comeback https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/08/erlandsson.jpg

Efter konkurshotet: Storbyggaren gör comeback

Foto: Erlandsson Bygg
Foto: Erlandsson Bygg
Byggindustrin

Under hösten 2020 tvingades Erlandsson Bygg i Stockholm ansöka om företagkonstuktion hösten 2020 på grund av ekonomiska problem relaterade till nybyggnadsprojekt. Nu gör byggaren comeback genom att bli en del av Sehed-koncernen, enligt ett pressmeddelande.

Rekonstruktionen har inneburit att bolaget gjort genomgripande förändringar som bland annat personalneddragningar, besparingar av overheadkostnader och nya effektivare arbetsrutiner. Detta för att på nytt kunna bli konkurrenskraftig.

Erlandsson Bygg i Stockholm planerar nu för att kunna lämna rekonstruktionen för en comeback med en verksamhet inom framförallt byggservice och en mer begränsad verksamhet inom nyproduktion. Avsikten är att bolaget med drygt 50 anställda fortsätter att utveckla en kundanpassad och vinstgivande verksamhet i Stockholmsområdet.

Inom kort kommer bolaget att lägga fram ett förslag till ackord till sina borgenärer. Under förutsättning att ackordsförslaget accepteras kommer Sehed, som ny ägare till bolaget, att ta över verksamheten i anslutning till att ackordet ska betalas. Sehed, som har en stark ekonomisk ställning, har det kapital som erfordras för att Erlandsson Bygg i Stockholm åter ska få en stabil bas för sin framtida verksamhet.

Sehed har hittills saknat byggservice i sitt verksamhetsutbud.

”Företagsgruppen kommer nu kunna ge kunder en ännu bättre helhetsservice i form av fasad- och takentreprenader, lokalanpassning och ombyggnad samt nu även byggservice förutom den nyproduktionsverksamhet gruppen bedriver”, heter det.

Tillsammans beräknas Erlandssons Bygg i Stockholm och SEHED få en omsättning på ca 2,5 MDR och kommer att sysselsätta närmare 500 medarbetare.

Vi blir sammantaget en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

  • En bättre marknadstäckning inom våra verksamhetsområden, 
  • Ökad kapacitet att åta oss olika typer av projekt eftersom bolagens kompetens och erfarenhet kompletterar varandra,
  • Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för vår kundkrets,
  • Fortsatt stark kapitalbas och god likviditetsmässig handlingsberedskap.

Transaktionen förutsätter sedvanligt godkännande av Konkurrensverket

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!