2021-03-12 Fabege får markanvisning för 800 miljoner kronor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/a8a8808526efe7c9_org-1.jpg

Fabege får markanvisning för 800 miljoner kronor

Bild: Fabege
Bild: Fabege
Byggindustrin
Transaktion

Fabege och Huddinge kommun har tecknat avtal om markanvisningar i Flemingsbergsdalen. Avtalet innebär att Fabege får ensamrätt att förhandla med kommunen om markförvärv och exploatering med utgångspunkt i att Fabege ska exploatera marken i enlighet med det gällande planprogrammet. Det framgår ur ett pressmeddelande.

Det aktuella området omfattar totalt ca 220 000 kvadratmeter, varav 190 000 kvadratmeter avser kommersiella ytor och 30 000 kvadratmeter avser bostäder. Baserat på överenskomna priser och den uppskattade fördelningen mellan kommersiellt och bostäder beräknas den totala köpeskillingen uppgå till cirka 800 miljoner kronor.

Som en följd av markanvisningsavtalet kommer Fabege att erlägga en tilläggsköpeskilling till WA Fastigheter om 270 miljoner kronor.

”Markanvisningsavtalet med Huddinge kommun är nästa viktiga steg i Fabeges utveckling av Flemingsbergsdalen. Genom avtalet förstärks Fabeges närvaro och kontroll över den framtida utvecklingen. Vi är glada över att fortsätta vår planerade utveckling av Flemingsberg i samarbete med Huddinge kommun”, kommenterar Stefan Dahlbo, vd Fabege, i pressmeddelandet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!