2021-03-05 Prisad projektledare ger sina bästa tips https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/vers1JC.jpg

Prisad projektledare ger sina bästa tips

Jan-Christoph Norlander.
Jan-Christoph Norlander.
Byggindustrin

Jan-Christoph Norlander kan ledarskap och strategisk projektledning. Han har jobbat med att leda samhällsbyggnadsprojekt i många år, på olika företag och i olika positioner. Som kvitto på framgången utsågs JC till Årets Projektledare inom Samhällsbyggnadsområdet 2019.

Jan-Christoph Norlander pratar gärna om det inkluderande ledarskapet, om vikten av att engagera och att vara lyhörd. Men han beskriver sig också som en ”tämligen påläst” yrkesperson som inte drar sig för att samtala med folk om olika lösningar. 

– Sen försöker jag vara glad och positiv, säger han och poängterar att ambitionen är att skapa ett öppet klimat där alla får komma till tals. Det har hjälpt mig mycket, vid några tillfällen har jag löst svåra problem genom att bara lyssna, säger JC.

Jan-Christoph Norlander driver sedan december 2017 egen byggkonsultfirma och har tidigare varit chef för WSP Management i Uppsala och projektchef på Locum där han snabbt blev involverad i stora tekniskt komplicerade byggprojekt.

Han har bland annat drivit projekt som nya Besöksgaraget intill Huddinge sjukhus, partnering- och samverkansprojektet Helix – det nya rättspsyket i Flemingsberg, som utsågs till Årets bygge 2013. Han har även varit huvudprojektledare för nya Ingång 100/100, som hör till Akademiska sjukhuset.

Sedan en tid tillbaka driver JC projektet nya Gottsundaskolan i Uppsala, och av erfarenhet förordnar han att arbeta i partnering.

– I en partnering skapas en kunskapsbank tack vare att entreprenören med sina UE kommer in i projektorganisationen i ett tidigt skede. I praktiken innebär det att entreprenören har stort inflytande på allt från design- till system och materialval vilket leder till en bättre slutprodukt. Partnering kan också vara en bra genomförandeform om det är en tekniskt komplicerad anläggning som ska byggas, säger han och fortsätter:

– Likaså är partnering ett bra val om beställaren till exempel inte har möjlighet att manna upp tillräckligt i egen organisation. Projektledarens roll är att verka för att alla intressenter i projektet pratar ihop sig. Min grundsyn, oavsett byggprojekt, entreprenad- eller genomförandeform, bygger på samverkan. Endast genom att samverka får man en bra framdrift.

Finns det någon nackdel med att vara projektledare?

–  Det skulle vara att man lätt blir för engagerad i sina projekt. Jag har upplevt, särskilt vid ett tillfälle, en ny värld när projektet var klart. Nu för tiden försöker jag balansera fritiden och arbete på ett bättre sätt.

Varför brinner du för att leda samhällsbyggnadsprojekt?

–  De flesta av oss vill bidra till ett väl fungerande samhälle. Mitt bidrag är att leda, för mig, prioriterade offentliga byggprojekt. I den rollen drar jag nytta av mitt intresse för teknik och bygg, och utmanas samtidigt i att få alla aktörer att samverka. I många fall har jag lyckats engagera, inspirera och få projekt att falla väl ut. I mitt senaste projekt på Akademiska involverades över 5000 personer under de år projektet pågick. Det är fantastiskt att så många människor kan samverka under så lång tid och få så komplicerade byggnader, system och intressen att fungera tillsammans. Att byggnaden, med all dess personal och medicinska utrustning sedan hjälper människor till ett bättre liv, det känns viktigt.

Jan-Christoph Norlanders bästa tips för att lyckas som projektledare:

  • Var alltid positiv och skapa ett gott och öppet samarbetsklimat i projektet
  • Förstå projektets alla delar och intressenter genom hela processen
  • Budgetera och tidsätt alla skeden realistiskt
  • Ordning och reda, noteringar och uppföljning…så omodernt det låter!
  • Det viktigaste, njut av processen och ha kul!

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!