2021-03-02 Boverket lanserar databas för klimatdata https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/06/boverket.jpg

Boverket lanserar databas för klimatdata

Byggindustrin

För att ge alla aktörer i byggsektorn möjlighet att förbreda sig inför den kommande lagen om klimatdekleration av nya byggnader lanseras nu Boverkets klimatdatabas som listar byggprodukters klimatpåverkan.

Regeringen avser att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Går lagen igenom föreslås den gälla från och med januari 2022. Då måste byggherren redovisa byggnadens klimatpåverkan innan kommunen kan meddela slutbesked.

– Klimatomställningen är en utmaning vi delar med resten av världen och detta kommer öka branschens konkurrenskraft. Vi har i uppdrag att underlätta införandet av regler om klimatdeklarationer och vi ser det som särskilt viktigt att stötta små och medelstora byggherrar samt byggentreprenörer, säger Anders Sjelvgren.

Därför lanserar Boverket nu en testversion av sin klimatdatabas som innehåller typiska data för den klimatpåverkan som olika byggprodukter eller bränsleslag har och som ska göra det enklare att klimatdeklarera och med bättre kvalitet.

Utveckling i samarbete med Finland

Även Finland lanseras en klimatdatabas i dagarna. Data i klimatdatabaserna är landspecifika, men metoden för att utveckla klimatdata har gjorts på samma sätt.

Målet är att byggnaders klimatpåverkan ska bedömas enligt samma principer i alla länder och därmed förenkla för byggbranschen. Samarbetet gynnar i synnerhet de nordiska ländernas byggbranscher. 

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!