2021-03-01 Ombyggnadsinvesteringar tog fart under 2020 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/max-langelott-.jpg

Ombyggnadsinvesteringar tog fart under 2020

Genrebild, bilden i fråga har inget att göra med nyheten. Foto: Max Langelott
Byggindustrin

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning av den svenska byggmarknaden, påbörjades det under 2020 ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 143 miljarder kronor. Jämfört med utfallet 2019 innebär det en ökning med ca 5 procent.

”Skillnaderna mellan de olika sektorerna är emellertid stora. När det gäller kontor- och handelslokaler har ny- och ombyggnadsinvesteringarna minskat betydligt, tydligt påverkat av en konjunkturavmattning och pågående pandemi”, säger Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics.

”Däremot visar statistiken att husbyggnadsinvesteringarna inom offentliga lokaler har ökat kraftigt under fjolåret. Sammantaget påbörjades det investeringar inom sektorn till ett värde av över 90 miljarder kronor, vilket innebär att vi får blicka ända tillbaka till 2011 för att hitta en högre investeringsvolym”, säger Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics.

Studerar vi siffrorna mer i detalj ser vi också att det är ombyggnaden som är exceptionellt stark, där volymen är på All Time High, avslutar Jenny.

Källa: NAVET Analytics

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!