2021-02-26 Lägre intäkter men ökad orderingång för Serneke https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/2du2ylb0ud8hdp1b.jpg

Lägre intäkter men ökad orderingång för Serneke

Foto: Pressbild, Serneke
Foto: Pressbild, Serneke
Byggindustrin

Serneke Group redovisar lägre intäkter och en minskad rörelseförlust i fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Orderingången ökade starkt. Ingen aktieutdelning föreslås.

Intäkterna sjönk 3,9 procent till 2 166 miljoner kronor (2 253).

Rörelseresultatet förbättrades til -47 miljoner kronor (-97).

Resultatet före skatt var -119 miljoner kronor (-85).

Resultatet efter skatt blev -72 miljoner kronor (-63). Resultat per aktie hamnade på -3,10 kronor (-2,81).

Orderingången steg till 4 852 miljoner kronor (2 938), en ökning med 65,1 procent mot föregående år.

Orderstocken uppgick till 13 619 miljoner kronor (8 943) vid årsskiftet.

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Michael Berglin, t.f. VD Serneke Group, kommenterar:

– Med utgångspunkt i den affärsplan vi presenterade september 2020 är vi nu redo att ta bolaget in i nästa fas där förändringen av bolagets yttersta ledning också behöver ses som en naturlig del i bolagets utveckling.

– Vår omstrukturering av bolaget, kostnadseffektiviseringar och ett ofrivilligt produktionstapp i vårt största projekt Karlatornet har bidragit till rörelseresultatet för 2020 på -414 Mkr. Ökade intäkter under året och en rekordstor orderbok på 13,6 miljarder kronor ger oss dock trygghet framåt.

– Bolagets fulla fokus ligger nu på att skapa en kontinuerligt stabil och lönsam affär genom en kombination av egenutvecklade projekt och entreprenader, det som är kärnan i vår affärsmodell. Jag känner en stor tillförsikt i att bolaget som helhet är på rätt väg.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!