2021-02-23 SBB:s förvaltningsresultat mer än fördubblat https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/04/sbb-ilija-batljan.jpg

SBB:s förvaltningsresultat mer än fördubblat

Ilija Batljan, vd, SBB
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB
Byggindustrin

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) redovisar en fördubbling av hyresintäkterna för fjolårets sista kvartal. Driftöverskottet blev 810 miljoner kr (362) och förvaltningsresultatet uppgick till 873 miljoner (137).

SBB:s vd Ilija Batljan uppger i rapporten att bolaget baserat på rapporterade nyckeltal uppfyller de viktigaste kraven för kreditbetyget BBB+.

På hyresintäktsnivå redovisar bolaget 1 253 miljoner kronor, en uppgång från 596 miljoner kronor under motsvarande period året före.

Nettoresultatet höjdes till 3 350 från 1 287 miljoner kronor.

”Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie.” kommenterar Ilija Batljan.

SBB:s kreditbetyg, BBB-, ska under första halvåret 2021 höjas till BBB+ enligt en målsättning som SBB meddelade i juni i fjol. I rapporten skriver SBB att man enligt sina egna beräkningar ”uppfyllt de viktigaste nyckeltalen för en BBB+rating”.

”Finanspolicyn och styrelsens tydligt utryckta ambition avseende rating stärker målet att uppnå en A- rating på lång sikt. Kvaliteten på våra tillgångar, både i termer av trygghet i hyresflödena och likviditet på transaktionsmarknaden, har bevisat sig som Europas tryggaste i utmanande tider”, skriver vd Ilija Batljan i en kommentar.

  • Hyresintäkterna ökade till 1253 mkr (596).
  • Driftsöverskottet ökade till 810 mkr (362).
  • Resultat före skatt var 4 199 mkr (1 611), varav förvaltningsresultatet ingår med 873 mkr (137). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -45 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 3 294 mkr (1 317).
  • Periodens resultat ökade till 3 350 mkr (1 287), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,29 kr (1,49) efter utspädning.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!