2021-01-28 Stabil utveckling för NCC under fjärde kvartalet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/01/Tomas.jpg

Stabil utveckling för NCC under fjärde kvartalet

Tomas Carlsson FOTO NCC
Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC. Foto: NCC
Byggindustrin

– NCC:s projektportfölj är bättre vilket återspeglas i resultatet. Det här kvartalet har vi också vidtagit åtgärder för att förstärka industriverksamheten, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC när han kommenterar bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet.

Bolaget rapporterar att entreprenadverksamheten utvecklas väl, att rörelseresultatet har förbättrats samt att Building Sweden och Building Nordics redovisat god orderingång och stark orderstock. Något lägre orderingång i Infrastructure rapporteras på grund av fler projekt i tidiga skeden och lägre anbudsutfall.

Fjärde kvartalet 2020

 • Orderingången uppgick till 13 984 (13 708) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 905 (18 239) MSEK
 • Rörelseresultatet var lägre än förra året och uppgick till 379 (670) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 359 (639) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 420 (408) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,90 (3,91) SEK

Perioden januari-december 2020

 • Orderingången uppgick till 51 199 (58 048) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 53 922 (58 234) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade under perioden och uppgick till 1 360 (1 296) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 281 (1 184) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 259 (875) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 11,68 (8,09) SEK

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!