2020-11-30 SSM köper tillbaka två projekt från Partners Group https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/brf-metronomen.jpg

SSM köper tillbaka två projekt från Partners Group

Metronomen. Bildkälla: SSM
Metronomen. Bildkälla: SSM
Byggindustrin
Projekt

SSM köper tillbaka JV-projekten Järla Station och Metronomen från Partners Group. Tillträde till projektbolagen beräknas ske senast under Q2 2021 och bedöms påverka SSM:s kassaflöde med -23,4 MSEK i samband med tillträde. En redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 MSEK bedöms belasta Q4 2020.

SSM etablerade Q3 2017 ett finansiellt JV-samarbete rörande projekten Järla Station, Metronomen och Tellus Towers med Partners Group. Samarbetet initierades i syfte att säkra finansiering för projektens genomförande och baserades på en planerad genomförandetid om fem år från avtalsdatum.

Bostadsrättsprojektet Metronomen vid Telefonplan med 188 bostäder är inom kort färdigställt och detaljplanen för projektet Järla Station med estimerade 159 byggrätter har skjutits på framtiden. Till följd av SSM:s förbättrade finansiella stabilitet och projektens status väljer SSM att köpa tillbaka projekten och driver dem i egen regi fram
till färdigställande.

Projekt Tellus Towers kvarstår i JV med Partners Group, men avsikten är att under 2021 hitta en annan ägarstruktur även för detta projekt varefter JV-samarbetet med Partners Group därefter kommer att upphöra.

– Stadsutveckling präglas av långa ledtider med en inbyggd osäkerhet, vilket inte alltid stämmer överens med investeringshorisonten för finansiella aktörer med investeringsfonder. SSM har i dag en förbättrad finansiell ställning och stark ägarbas, vilket ger bolaget ökad möjlighet att utveckla projekt i egen regi framöver, säger Mattias Lundgren, koncernchef och vd SSM.

Återköpen av projekten innebär att SSM erlägger köpeskilling motsvarande investerat belopp i projekt Järla Station och bedömd framtida projektvinst för Metronomen. Tillträde beräknas ske senast under Q2 2021 och påverkar SSMs kassaflöde vid tillträde med -23,4 MSEK sa

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!