2020-11-25 Wästbyggs börsintroduktion – ett delmål på vägen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/wastbygg-borsen.jpg

Wästbyggs börsintroduktion – ett delmål på vägen

Jörgen Andersson vd Wästbygg Gruppen
Jörgen Andersson, vd för Wästbygg Gruppen. Foto: Eva Dalin
Byggindustrin

I mitten av oktober introducerades Wästbygg Gruppen på Nasdaq Stockholm.
Noteringen ger ett tillskott på cirka 900 miljoner kronor till bolaget och en plattform att fortsätta mot nya mål.
– Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita, säger Wästbygg Gruppens vd Jörgen Andersson.

13 oktober blev Wästbygg Gruppen inringt på börsen.
– Det var en skön känsla att ringa i klockan. Det är ett delmål som vi jobbat målmedvetet mot. Börsintroduktionen är en utan tvivel en laginsats och ett viktigt steg för oss alla som jobbar i företaget, säger Wästbygg Gruppens vd Jörgen Andersson.
Noteringen blir en plattform mot det större målet:
– Att fortsätta utvecklas och vara en tydlig aktör inom våra tre affärsområden: bostad, kommersiellt och logistik och industri. Börsintroduktionen har flera syften. Det handlar förstås om att få in ytterligare kapital, men också en kvalitetsstämpel och att vi får lite extra uppmärksamhet. Dessutom är det jätteroligt med 13 000 nya aktieägare.

Att ta steget in på börsen är något som de arbetat för under några år, och därför blev steget inte särskilt stort.
– Vi har jobbat som ett noterat bolag i flera år, bland annat i hur vi arbetar med vår ekonomiska rapportering.
Under november släppte de den första delårsrapporten som noterat bolag. Siffrorna för juli till och med september visar bland annat intäkter på 773 miljoner kronor (865 miljoner kronor för motsvarande period 2019), ett rörelseresultat på 67 miljoner kronor (34) och resultat efter skatt på 68 miljoner kronor (30).
Alla tre segmenten redovisade positiva resultat under årets tredje kvartal: bostad 4 miljoner kronor, kommersiellt 5 miljoner kronor och logistik och industri 61 miljoner kronor.

1 500 bostäder i produktion

Jörgen Andersson beskriver aktiviteten inom bostad som hög under tredje kvartalet, efter ett något avvaktande andra kvartal. Orderingången i kvartalet hamnar på nästan 600 miljoner kronor och man hade nästan 1 500 bostäder i produktion.
– Entreprenadkontrakt har tecknats för nya bostadsprojekt i Lund, Jönköping och Nacka. Vi har även avyttrat ett egenutvecklat projekt som omfattar 174 studentlägenheter i Vårberg, som nu kommer att byggas av Wästbyggs entreprenadorganisation.

Affärsområde kommersiellt tecknade inga nya kontrakt under kvartalet, men har en hög pågående produktion.
– Inom kommersiellt lägger vi stort fokus på samhällsfastigheter. Det finns ett stort behov i de allra flesta kommunerna av nya skolor, förskolor och äldreboenden. På Wästbygg har vi stor erfarenhet av den typen av fastigheter, både när det gäller entreprenaduppdrag och projektutveckling,

Vid årsskiftet startade de sitt fastighetsbolag Inwita, för att kunna tillgodose det intresse som finns från både kommunala och privata aktörer att hyra lokaler för utbildnings- och omsorgsverksamhet.
– Vi kan därmed erbjuda ett åtagande som inkluderar hela kedjan från utveckling till byggnation och långsiktigt ägande, säger Jörgen Andersson.

Ser möjligheter att växa inom logistik

Verksamheten inom segment logistik och industri bedrivs inom koncernbolaget Logistic Contractor. Segmentet har gått starkt under flera år.
Logistic Contractor hade en orderstock på nästan 1,5 miljarder kronor per den 30 september, vilket motsvarade 43 procent av Wästbyggs totala orderstock. Här ingår bland annat Northvolts fabrik i Skellefteå för tillverkning av batterier för fordonsindustrin. Projektet omfattar fyra byggnader med en sammanlagd yta på 103 000 kvm, det vill säga ungefär fyra normalstora logistikprojekt.
Logistic Contractor har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland, med kontor i alla huvudstäderna. Och här ser Wästbygg Gruppen möjligheter att växa.

– Logistikmarknaderna i de nordiska grannländerna följer samma starka trend som Sverige även om de sinsemellan ser lite olika ut. Vår kunskap och specialisering kring att utveckla och bygga logistik- och industrianläggningar är helt unik och jag tror att vi kan tillföra mycket på den nordiska marknaden. Många av de stora logistikaktörerna som är kunder till oss har gränsöverskridande verksamhet. Det gör att det känns naturligt för oss att också vara där samtidigt som jag tror att vi kommer att kunna attrahera många nya kunder.
Just nu håller de på att bygga upp lokala organisationer i de tre grannländerna och målet är att de ska vara självgående år 2022.

Vill inte vara en renodlad entreprenör

Andra mål är att växa inom projektutveckling, inom samtliga affärsområden.

– Vi vill inte vara en renodlad entreprenör eller en renodlad utvecklare, vi vill ha bredden av att vara båda delarna. Det ger oss styrka i att ha förståelse för båda sidorna, säger Jörgen Andersson.
Inom hållbarhet har Wästbygg Gruppen också ett tydligt mål: att verksamheten ska bli fossilfria till 2030. Får att nå dit jobbar de bland annat med det egenutvecklade verktyget Klimatsmart Byggarbetsplats för att reducera klimatutsläppen under produktionsfasen liksom med att öka andelen miljöcertifierade byggnader. Wästbygg har egen Svanenlicens och kan därmed Svanenmärka egenutvecklade fastigheter.

Fakta: Wästbygg Gruppen

Består av:
Logistic Contractor AB – Projektutveckling och entreprenaduppdrag inom Logistik och industri
Wästbygg AB – Entreprenaduppdrag inom Bostad och Kommersiellt, inklusive samhällsfastigheter
Wästbygg Projektutveckling AB – Projektutveckling inom Bostad och Kommersiellt, inklusive samhällsfastigheter
Inwita Fastigheter AB – Ägande och förvaltning av samhällsfastigheter


Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!