2020-11-11 Samarbete mellan Magnolia och SBB – 2 550 nya bostäder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/Magnolia-Illustration-Huddinge-Varby-Udde.jpg

Samarbete mellan Magnolia och SBB – 2 550 nya bostäder

Vårby udde, Huddinge,
Vårby udde, Huddinge. Ett av projekten som Magnolia Bostad säljer. Illustration: Magnolia Bostad
Bostad
Byggindustrin

Magnolia Bostad och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bildar ett joint venture-bolag för utveckling av förvaltningsfastigheter. Bolaget förvärvar fyra projekt omfattande cirka 2 300 bostäder från Magnolia Bostad och ett projekt omfattande cirka 250 bostäder från SBB.

Magnolia Bostad säljer fyra projekt som är belägna i Huddinge, Nacka, Sollentuna och Helsingborg till JV-bolaget. Projektet i Huddinge omfattar cirka 1 800 bostäder och försäljningen är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan vilket förväntas erhållas 2023. De tre övriga projekten har lagakraftvunna detaljplaner och omfattar sammantaget cirka 500 bostäder som beräknas färdigställas 2023.
Det projekt som förvärvas från SBB är beläget i Norrköping.

Magnolia Bostad säljer samtidigt två projekt med äldreboenden som är belägna i Östersund och Nacka till SBB. Båda fastigheterna har lagakraftvunna detaljplaner. Försäljningen av projektet i Nacka är villkorad av att totalentreprenadavtal tecknas.

Projektens bedömda fastighetsvärde vid färdigställande uppgår totalt till cirka 470 miljoner kronor.
Fastigheterna är värderade till verkligt värde, därmed uppstår ingen positiv resultatpåverkan av försäljningen.

Magnolia Bostad kommer att ansvara för projektledning av samtliga projekt inom såväl JV-bolaget som de sålda äldreboendena till dess fastigheterna är färdigställda.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!