2020-11-02 Kraftig minskning av konkurser i byggbranschen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/11/bygge-kran-marcus-rosenholm-branschaktuellt.jpg

Kraftig minskning av konkurser i byggbranschen

minskning av konkurser inom byggbranschen
113 byggföretag gick i konkurs under oktober förra året. Under oktober i år är motsvarande siffra 90 företag. Foto: Marcus Rosenholm / Branschaktuellt
Byggindustrin
Transport

Under oktober minskade konkurserna totalt sett med 36 procent jämfört med samma månad förra året.
För byggbranschen är minskningen 20 procent. Men transportbranschen uppvisar däremot en ökning.
Det visar ny statistik från UC.


UC:ss statistik för oktober månad visar en minskning av konkurser med 36 procent, jämfört med oktober i fjol. Även konkurserna hittills i år minskar för första gången. Jämförs perioden januari-oktober 2020 med samma period i fjol är minskningen av antalet konkurser i Sverige två procent. 

– Konkurserna fortsätter att minska kraftigt och det i nästan alla branscher. Till och med restaurangbranschen upplever en tillfällig vändning. Även om många företag har fått en drastiskt minskad omsättning, har de kunnat parera denna med minskade kostnader. Statliga stödåtgärder som möjligheten till korttidspermittering och att staten tog över sjuklöneansvaret har bidragit starkt, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group. 

I våras ökade konkurserna kraftigt, speciellt inom detaljhandeln och inom hotell- och restaurang. Tittar man sammantaget på alla branscher så ligger konkurserna på normala nivåer igen räknat från årsskiftet.
– De riktigt svaga bolagen slogs ut redan under våren. Vi ser samma bild i hela Norden även om det kan skilja lite mellan olika branscher. Konkursläget är mycket bättre än vad vi kanske hade väntat oss tidigare i år, säger Richard Damberg.

Transportsektorn har varit hårt utsatt under hela pandemin, och oktober månad är inget undantag. Konkurserna inom segmentet ökar med 11 procent, jämfört med oktober i fjol. Hittills i år har konkurserna inom segmentet ökat med 26 procent, ungefär 1,1 procent av alla företag i branschen går i konkurs. Transportsektorn, där många mindre taxiföretag ingår, har generellt låg lönsamhet och låg motståndskraft mot färre körningar och därmed lägre intäkter.Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!