2020-10-28 Obos: ökad försäljning, men minskat resultat https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/obos-vd.jpg

Obos: ökad försäljning, men minskat resultat

OBOS koncernchef, Daniel Kjørberg Siraj. Till höger: Brf Bränninge i Habo, ett av projekten som byggstartats i år. Foto och illustration: OBOS
Byggindustrin

Försäljningen av nyproduktion har tagit fart igen på marknaderna i både Norge och Sverige. Vi lägger ett av de starkaste kvartalen sedan 2016 bakom oss, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Vid utgången av tredje kvartalet hade OBOS byggstartat 2 321 bostäder, jämfört med 1 817 vid samma period förra året. 1 369 av byggstarterna var i Sverige. 

Under de senaste tre månaderna har Obos-koncernen sålt 916 nya bostäder i Norge och Sverige. Det är 225 fler än under samma period förra året. Justerat för samarbetspartners andel sålde Obos 805 bostäder, vilket är 214 fler än under samma period förra året.

Hittills i år har koncernen sålt 2 464 nya bostäder i Norge och Sverige till ett värde av 9,8 miljarder norska kronor. Obos andel utgör 2 206 bostäder, varav 1 054 i Sverige.

Tillsammans med partners hade koncernen 5 540 bostäder under byggnation i slutet av september, varav 1 851 i Sverige. Obos andel bostäder under produktion uppgick till 4 616, en ökning med 203 jämfört med föregående kvartal. Obos har i dag 1 809 bostäder under byggnation i Sverige.

Obos resultat före skatt för tredje kvartalet uppgick till 2 132 miljoner norska kronor, en minskning med 285 miljoner norska kronor jämfört med samma period 2019.

Resultatminskningen i förhållande till 2019 beror främst på förväntade lägre resultat i bostadsutveckling samt negativa värdeförändringar.

Resultatet belastas med 69 miljoner norska kronor i omstruktureringskostnader relaterade till nedläggningen av Obosmodulfabrik i Sundsvall. De negativa effekterna korrigeras något av extraordinära försäljningsvinster, inklusive försäljning av energiföretaget, på 798 miljoner norska kronor. Betydande korrigeringseffekter har också getts av ett genomfört internt kostnadsbesparingsprogram, som implementerades med anledning av Covid-19.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!