2020-10-22 Peab: ”Trots allt ett stabilt kvartal” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/Jesper-goransson.jpg

Peab: ”Trots allt ett stabilt kvartal”

Jesper Göransson, vd Peab
Jesper Göransson, vd Peab. Foto. Peab
Byggindustrin

Peabs delårsboksrapport för tredje kvartalet visar att omsättning, rörelseresultat och orderingång ökat något.
– Det har trots allt varit ett stabilt kvartal. Blickar vi framåt ser marknadsutsikterna i stort sett oförändrade ut, säger Peabs vd och koncernchef Jesper Göransson.

– När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att den positiva utvecklingen för Peab har fortsatt. Orderingången har varit stabil och ett starkt kassaflöde har bidragit till en förstärkt finansiell ställning. Integrationen av våra förvärvade enheter fortgår och verksamheten utvecklas enligt plan, säger Jesper Göransson.

Peab hade 4 065 bostäder i produktion, med en försäljningsgrad på 72 procent.
– Det är bra siffror och utifrån den siffran finns det möjlighet att starta fler. Men en annan fråga är produktionsresurser – vad klarar vi av? Det är en balansgång, säger Jesper Göransson.

Hyresrätterna står stabilt under alla årets kvartal och har inte påverkats av pandemin.

Tittar man på kommande år så pekar bostadsinvesteringarna pekar nedåt 2021 i samtliga länder där Peab har verksamhet, men offentligt husbyggande och anläggning ser ut att öka.

Under december planerar Peab också att notera Annehem Fastigheter under december.
– Jag tror att de har goda förusättningar. De har nyproducerade fastigheter i bra lägen. De har en bra kapitalbas som ger dem möjligheter att växa.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Juli – september 2020:

 • Nettoomsättning 14 837 Mkr (13 301), varav förvärvad verksamhet 2 738 Mkr
 • Rörelseresultat 844 Mkr (763), varav förvärvad verksamhet netto 177 Mkr
 • Rörelsemarginal 5,7 procent (5,7)
 • Resultat före skatt 824 Mkr (749)
 • Resultat per aktie 2,25 kr (2,14)
 • Orderingång 11 718 Mkr (9 349), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1 280 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering 1 683 Mkr (-179)
 • Styrelsen föreslår utdelning av Annehem Fastigheter i fjärde kvartalet
 • Reviderade finansiella mål kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén 2020

Januari – september 2020

 • Nettoomsättning 41 993 Mkr (39 491), varav förvärvad verksamhet 4 479 Mkr
 • Rörelseresultat 1 716 Mkr (1 813), varav förvärvad verksamhet netto 208 Mkr
 • Rörelsemarginal 4,1 procent (4,6)
 • Resultat före skatt 1 626 Mkr (1 807)
 • Resultat per aktie 4,38 kr (5,15)
 • Orderingång 37 546 Mkr (32 034), varav förvärvad verksamhet bidrog med 3 244 Mkr.
  Orderstock 44 722 Mkr (43 821)
 • Kassaflöde före finansiering 1 016 Mkr (-70), varav förvärvslikvid uppgick till -3 184 Mkr
 • Nettoskuld 5 780 Mkr (8 474)
 • Soliditet 32,0 procent (30,2)
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!