2020-10-14 174 företag har krävts på böter för bristande fallskydd https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/byggarbetsplats-bygge-olycka-bygg.jpg

174 företag har krävts på böter för bristande fallskydd

byggarbetsplats
Förvaltningsrätterna har till och med augusti dömt ut 11 miljoner kronor i sanktionsavgifter till byggföretag med brister i fallskyddet. (Genrebild, bilden visar inget av de dömda företagen.) Foto: Branschaktuellt
Byggindustrin

Förvaltningsrätterna har till och med augusti dömt ut 11 miljoner kronor i sanktionsavgifter till 174 byggföretag med brister i fallskyddet.
Det visar en sammanställning gjord av tidningen Arbetarskydd.

Arbetarskydd har sammanställt alla sanktionsavgifter för brister i fallskydd som överklagats till domstol och trätt i laga kraft från januari till och med augusti.
Kartläggningen visar att 174 företag har brutit mot före­skrifterna om skydd vid arbete på hög höjd och fått avslag på sin överklagan. Sammanlagt har domstolarna krävt 11 miljoner kronor i sanktionsavgifter från företagen..

På Arbetsmiljöverket förklarar Thomas Ekström att Arbetarskydds siffror visar toppen på isberget.

– Bara på vårt kontor får vi 750 tips i veckan. Många av dem handlar om bristfälliga fallskydd vid takarbeten. De vi åker ut på är vanligtvis just fallskydd.

I år kommer Arbetsmiljöverket inte upp i samma nivåer som de tre föregående åren. Det beror inte på minskade brister i fallskydd, utan på effekter av coronapandemin.

Dels har pandemin lett till färre fysiska inspektioner, dels har verket under en tid koncentrerat sig på fall som kopplats till covid-19. Först i oktober kör man i gång handläggningen av sanktionsavgifter som vanligt och då finns en kö av fallskyddsärenden som väntar på av­göranden, enligt tidningen Arbetarskydd.

Thomas Ekström håller med dem som hävdar att sanktionsavgifterna inte har minskat problemen med avsaknaden av skydd på hög höjd.

Den lägsta avgiften är 40 000 kronor. För ett enmansföretag kan det vara så högt att verksamheten upphör. I andra änden finns storföretag som har råd med den högsta avgiften på 400 000 kronor. Eventuellt påverkar det enbart projektresultatet lite grand, bedömer Ekström.

En skärpning är på väg. Arbetsmiljöverkets översyn av reglerna är just nu på remiss. Översynen föreslår ett större ansvar för byggherre, projektör och byggarbetsmiljösamordnare.

Antal ärenden:
Antalet beslut som Arbetsmiljöverket har fattat om sanktionsavgifter för brister i fallskydd per år. (Summan visar den sanktionsavgift som myndigheten begär i sitt första föreläggande.)
2017: 265 (21 miljoner kr)
2018: 353 (27 miljoner kr)
2019: 452 (29 miljoner kr)
2020 Jan-aug: 79 (3 miljoner kr)
Källa: Arbetsmiljöverket (Sammanställt av Arbetarskydd)

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!