2020-10-12 Efter pausen – nu börjar avtalsrörelsen igen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/avtal-liten2.jpg

Efter pausen – nu börjar avtalsrörelsen igen

Byggavtalet 2020 avtalsrörelsen igång igen
Mats Åkerlind, förhandlingschef Byggföretagen och Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads. Foto: Byggföretagen, Terese Perman
Byggindustrin

Löner, arbetstider OB-ersättning, och pensioner. Och en hel del andra frågor där parterna ska nå en uppgörelse.
Nu är förhandlingarna mellan Byggföretagen och Byggnads igång igen.

De båda parterna växlade yrkanden i mitten av februari. Men med anledning av coronapandemin pausades förhandlingarna och under sommaren kom parterna överens om fredsplikt till den 15 november.
Totalt berörs 100 000 byggnadsarbetare av Byggavtalet.
Förra veckan återupptogs förhandlingarna.

– Känslan är bra. Vår målsättning för avtalsrörelsen är fortsatt konstruktiv dialog med Byggnads för att hitta långsiktiga lösningar för branschen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen.

– Vi har en bra känsla med oss in i förhandlingarna. De frågor vi har med oss in är oerhört viktiga och vi känner att vi har hela medlemskåren bakom oss, säger Torbjörn Hagelin, förhandlingssekreterare Byggnads.

De yrkanden som har växlats tidigare i år ligger fast.
De områden som Byggföretagen ser som allra viktigast är de som rör osund konkurrens, ökad säkerhet, attraktiva kollektivavtal och behovet av kompetensförsörjning, enligt Åkerlind.

Byggnads viktigaste fråga är en skälig löneökning.
– Sedan kommer vi bland annat att prioritera kampen mot fuskarna och arbetslivskriminaliteten samt pensionsfrågan. Det borde vara en självklarhet att byggnadsarbetare får pensionsavsättning från första arbetade timmen, säger Hagelin.

Byggföretagen ansåg tidigare i år att ett lönelyft på 1,4 procent var möjligt. LO-samordningen, där Byggnads ingår, krävde 3 procent.
Men nu menar Byggföretagen att utrymmet blivit mindre på grund av att arbetsmarknaden påverkats av pandemin.

Vad anser Byggföretagen vara ett rimligt lönelyft nu?
– Just nu förhandlar parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin om ett nytt industriavtal och med det en ny märkessättning som vi kan förhålla oss till i våra samtal, säger Mats Åkerlind.

Kommer ni att gå in med nollbud?
– Som sagt, vi har en arbetsordning för hur lönerna fastställs i Sverige, den har tjänat oss väl och stöds av arbetsgivarens och de ledande fackförbunden. Först enas industrin, den bransch som främst konkurrerar med andra länder – deras avtal blir märket, ett riktmärke för avtal i andra branscher.

Byggnads yrkar fortfarande på tre procent.
Hur ser du på om det blir nollbud från Byggföretagen?
Företagen fortsätter göra vinst, aktiekurserna studsade tillbaka på nolltid men att de som faktiskt gör jobbet ska tvingas stå tillbaka? Det är en helt orimlig inställning från arbetsgivarnas sida, säger Torbjörn Hagelin.

Lönehöjningen var först tänkt att införas 1 maj, men eftersom förhandlingarna flyttades fram så blev det inte av. Facket kräver att alla ska kompenseras retroaktivt.
– Frågan om retroaktiv ersättning är direkt kopplad till märket. Om parterna inom industrin fastslår att någon form av ersättning ska utgå så ämnar vi lösa det på exakt samma sätt, säger Mats Åkerlind.

Byggföretagen yrkar bland annat:

  • Att resultatet från de partsgemensamma arbetsgrupperna slutförs och införs i avtalet.
  • Förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre verksamhetsanpassningar. Exempelvis genom att utöka tidsspannet inom vilken den ordinarie arbetstiden kan förläggas till mellan klockan 06.00 och 18.00. (Enligt nuvarande byggavtal är arbetstiden mellan 06.30 till 17.00)
  • Byggföretagen vill stärka den process som finns i dag där facket har möjlighet att delegera mandat till fackligt förtroendevald genom att bidra till att flytta ut inflytandefrågor direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det föreslås ske genom att Byggföretagen ger motsvarande ”speglad” fullmakt till medlemsföretaget efter en partsgemensam genomgång och utbildning.

Byggnads yrkar bland annat:

  • Ordning och reda – Arbetsgivarna och företagen måste ta ett större ansvar mot fusk och dumpade villkor. Uppföljning och granskning av huvudentreprenörens ansvar behöver exempelvis gå snabbare. Svenska kollektivavtal ska gälla alla.
  • Hålla hela arbetslivet – Arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar på större allvar. Ingen ska bli utsatt för fara, skadas eller dö i arbetet. Regelbundna hälsoundersökningar och ett engagerat samarbete med företagshälsa är grundläggande.
  • Högre pensioner – Pensionssystemet är orättvist och inte anpassat efter vår verklighet. Ett pensionssystem anpassat efter vår verklighet och avtalspension från första arbetstimmen ska vara en självklarhet.
  • Arbetsplatser fria från trakasserier och diskriminering och arbetsplatser som är anpassade för alla.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!