2020-09-22 Betongproduktionen ökar – trots coronasituationen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/03/Malin-Lofsjogard.jpg

Betongproduktionen ökar – trots coronasituationen

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård, vd för branschorganisationen Svensk Betong. Bildkälla: Svensk Betong
Byggindustrin

Betongindikatorn för andra tertialet 2020 visar på en fortsatt ökad betongproduktion. Indikatorn visar inte någon effekt kopplas till pågående coronasituation.

Uppskattad total betongproduktion i Sverige för andra tertialet hamnar på 2 040 000 kubikmeter vilket är cirka 8 procent högre jämfört med samma period 2019.

– Glädjande ser vi att också andra tertialet 2020 har fortsatt bra med ökad betongproduktion i Sverige, säger Malin Löfsjögård vd för Svensk Betong.

I betongindikatorn för 2020 ses hittills ingen effekt kopplad till pågående corona-situation men samtidigt är bedömningen framöver väldigt osäker då det finns ökad risk för att projekt och investeringar skjuts på framtiden.

– Byggsektorn och betongbranschen har hittills klarat sig bra men det finns nu flera oroande signaler som behöver tas på allvar. Där risken nu ökar för att corona-pandemin också kommer att påverka även vår sektor fortsätter Malin Löfsjögård.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!